Du är här:Start > Om oss > Vår tro

Trosgrunder


Det är naturligtvis mycket viktigt att de som arbetar med en revidering av Nya och Gamla Testamentet är personligt troende kristna och att de lever ett rent och helgat liv. Dessutom är det viktigt att de har en grundläggande evangelisk tro. Nedan följer några punkter över vad vi anser vara mycket viktigt att alla som medverkar i detta angelägna arbete tror på:

· Fadern, Sonen och den Helige Ande, tre personer i en Gud

· Kristi Gudom

· Jungfrufödelsen

· Att Jesus dog på korset, för våra synders skull och att Hans blod renar oss från all synd

· Jesu fysiska uppståndelse på tredje dagen och därefter upptagen till himmelen, sittande på Guds, Faderns högra sida

· Jesu snara återkomst för att hämta dem som hör Honom till

· Att vi alla en dag skall dömas inför Kristi domstol

· Att det finns en evighet i himmelen för de frälsta och en evighet i helvetet för de förlorade

· Guds slutgiltiga uppenbarelse i skriven form återfinns i de kanoniska böckerna i Gamla och Nya Testamentet. Den Heliga Skriften omfattande alla de kanoniska böckerna i Gamla och Nya Testamentet är verkligen Guds Ord i skriven form, komplett och slutlig uppenbarelse av Honom själv

· De Heliga Skrifterna är inspirerade (utandade) och ofelbara. Hela Bibeln är verbalt inspirerad och innehåller Guds ofelbara Ord, det avgörande och ofelbara rättesnöret för vår tro och våra handlingar. Sålunda är de Heliga Skrifterna omedelbart inspirerade av Gud och har genom Hans enastående omsorg och försyn förblivit oförändrade under alla århundraden och är därför tillförlitliga

· Rättfärdiggörelsen genom tro. Denna rättfärdiggörelse är en handling enbart från Guds sida. I oss själva förmår vi inget, utan vi blir rättfärdiggjorda i Kristus

· Av nåd är vi frälsta genom tro, och det inte av oss själva, Guds gåva är det, inte av gärningar, för att ingen skall berömma sig