Tidigare medarbetare

Walfrid Fellman 

Om mig. Predikant inom den laestadianska väckelsen sedan 40 år tillbaka. Walfrid har varit med i granskningsarbetet under tiden 1997-2008 och kontrollerat att revideringsförslaget har anslutit sig så nära som möjligt Karl XII:s text. Den 20 augusti 2008 fick Walfrid hembud.

Olle Hedström 

Om mig. Olle Hedström har varit frälst i över 50 år och har känt till att översättningen 1917 inte har varit texttrogen sedan unga år. Sedan 6 år tillbaka läser han Karl XII:s bibelöversättning och sedan 30 år Normalupplagan. Olle läser även King James Version och Luthers tyska översättning flytande. Olle har hjälpt till med ett omfattande grundrevideringsarbete i många bibelböcker i Gamla Testamentet från 2003 fram till sommaren 2006. Grundrevideringsarbetet är nu strax avslutat och när nu Olle går vidare för att göra andra insatser i Guds rike vill vi framföra ett stort tack för hans insats och önskar att Herren rikligen skall välsigna Olle för det noggranna och tålmodiga arbete han har utfört.

Hans-Christer Laggnäs 

Om mig. Hans Christer Laggnäs har varit verksam som sjukhuspräst sedan 1991. Efter att Hans Christer prästvigdes 1977 har han varit verksam i Borgå domkyrkoförsamling och Jakobstads församling i Finland. Hans Christer är språkkunnig i hebreiska, grekiska, engelska, tyska, finska och svenska samt kan även även latin i någon mån. Hans Christer är både en duktig språkmänniska och behärskar dessutom grundtextspråken, vilket gör honom till en viktig medarbetare i granskningsarbetet. Hans-Christer medverkade ända fram tills första upplagan trycktes 2003 och bidrog till att denna utgåva blev uppskattad genom sin känsla för språket och sin kunskap i grundtextspråken. Han har flera åtaganden i Guds rike och på grund av tidsbrist har han inte möjlighet att medverka längre. Alla i Reformationsbibeln tackar Hans-Christer för hans medverkan och önskar honom Guds rika välsignelse i hans fortsatta tjänst för Guds rike.

Maj-Lis Palo 

Om mig. Maj-Lis Palo föddes i Sattajärvi, Pajala 1939. Hon bodde och var verksam en stor del av sitt liv i Luleå. Tillsammans med sin make Birger fick de fem barn.
Maj-Lis var lärare på lågstadiet under större delen av sitt liv. Tack vare hennes språkliga kunskaper från skolan och hennes utbildning, bidrog hon med många bra språkliga justeringar, vilket vi är tacksamma för. Maj-Lis var med i revideringsarbetet från 1997 fram till den 19 maj 2007 då hon fick hembud.

Jonas Rahkola 

Om mig. Jonas Rahkola har varit med i granskningsarbetet och kontrollerat att revideringsförslaget har anslutit sig så nära som möjligt Karl XII:s text ända fram till 2002. När Jonas nu går vidare för andra insatser i Guds rike vill vi framföra ett stort tack för hans insats och önskar att Herren rikligen skall välsigna honom.

Samuel Reman 

Om mig. Samuel Reman har medverkat i redigerings- och revideringsarbetet. Samuel har också varit ansvarig för Bibelsällskapets hemsida sedan starten fram till 2010. Dessutom har han varit kassör under tiden 2002 fram till 2010. Vi tackar honom för hans insats och önskar honom Guds rika välsignelse när han nu går vidare för nya insatser i Guds rike utomlands.

Edit Szabo 

Om mig. Edit var ursprungligen från Ungern. Hon var utbildad hemspråkslärare. Edit behärskade förutom ungerska och svenska även engelska. Det finns en ungersk översättning som är mycket lik Karl XII:s Bibel och King James Version, vilket är värdefullt i revideringsarbetet. Edits huvudsakliga arbetsuppgift var att sköta beställningar av biblar och annan litteratur samt övrig administration, såsom utskick av nyhetsbrev m.m. I mån av tid hjälpte Edit också till i revideringsarbetet, framförallt i Gamla Testamentet. Edit var anställd av Reformationsbibelsällskepet från december 2001 till maj 2004. Därefter blev det svårare och svårare för Edit att hjälpa till i bibelarbetet, då hennes svåra cancersjukdom snabbt försämrade hennes hälsotillstånd. Den 11 februari 2005 fick Edit hembud.

Per Andersson 

Om mig. Författare till flera artiklar angående Bibelns grundtext. Har förespråkat en bibelöversättning/revidering sedan början av 1990, som bygger på den gamla grundtexten, Textus Receptus. Per har varit med i revideringsarbetet sedan starten 1994. Han har varit kassör i Sv. Reformationsbibelsällskapet från 1999 till 2001, då han avsade sig uppdraget på grund av missionsarbete utomlands. Därefter har Per under många år varit engagerad i missionsverksamhet både i Sverige och utomlands och har därför haft en mycket begränsad möjlighet att hjälpa till med Reformationsbibeln. I början av 2019 har Per avsagt sig allt engagemang i Reformationsbibeln. Vi tackar honom för hans insats och önskar honom allt gott i fortsättningen.

Reino Tyni 

Om mig. Reino Tyni. Har studerat grekiska och Bibelns grundtext i många år. Kunnig även i engelska och finska. Reino granskar bibeltexten i förhållande till den grekiska grundtexten, Textus Receptus, samt den gamla finska kyrkobibeln som är mycket grundtexttrogen. På grund av hög ålder har Reino avsagt sig vidare engagemang i revideringsarbetet. Vi tackar Reino för hans värdefulla insats och önskar han allt gott i fortsättningen.

Otso Nieminen 

Om mig. Otso Nieminen har varit med i bibelarbetet mellan 2011 - 2017.
Han har varit en mycket god korrekturläsare och sett till att vi har varit konsekventa med ordval och förkortningar etc. Otso har också kontrollerat bibeltexten mot Karl XII:s Bibel och King James Version så att den stämmer bra med dessa översättningar. Han har lämnat många värdefulla justeringar på bibeltexten under de åren han deltog. På grund av tidsskäl har Otso inte haft möjlighet att hjälpa till de senaste åren. Alla i Reformationsbibeln tackar Otso för hans medverkan och önskar honom Guds rika välsignelse i fortsättningen.

Ragnar Sjöberg 

Om mig. Ragnar Sjöberg. Ragnar har varit med i reviderings- och översättningsarbetet sedan 1995. Han är kunnig i flera språk, bland annat engelska och spanska. Ragnar har jobbat med grundrevideringsarbetet både i Nya och Gamla Testamentet samt även i granskningsarbetet. Dessutom har Ragnar medverkat i framtagandet av flera av Bibelsällskapets artiklar. Sedan några år tillbaka har Ragnar har på grund av engagemang i annan kristen verksamhet inte deltagit i arbetet med Reformationsbibeln. Vi tackar Ragnar för alla de år han på ett förtjänstfullt sätt har deltagit i arbetet med Reformationsbibeln.