Du är här:Start > Om oss > Nyhetsbrev

Nyhetsbrev sommaren 2018


Nya Testamentet finns nu i två olika utgåvor

Nya Testamentet, andra upplagan av Reformationsbibeln 2016, är nu tryckt och klar för leverans. Reformationsbibeln, andra upplagan 2016, är tryckt i två olika utgåvor av Nya Testamentet. Skillnaden finns bland noterna. Den ena utgåvan innehåller noter med upplysning om skillnader i den grekiska grundtexten. Den andra utgåvan, som trycktes 2017, innehåller noter med upplysning om vad som stod i Karl XII:s Bibel. Noterna finns direkt under aktuell bibelvers. I den senare utgåvan, som trycktes 2017, är noterna med skillnader i grundtext flyttade och finns med som en bilaga längst bak i utgåvan. Det går nu bra att beställa båda dessa utgåvor eller betala i förskott. Här är länken om man vill beställa:
www.bibel.se/bibeln/bestalla-reformationsbibeln_1574

Nya Testamentet - kommer snart att vara slutsåld

Flera bibelböcker i GT beräknas bli klara under den närmaste tiden, vilket innebär att vi kanske väntar med att trycka fler utgåvor av NT tills hela Bibeln är klar. De som vill försäkra sig om att ha något eller några extra exemplar för att till exempel ge bort som gåva bör köpa dessa nu medan de finns i lager.

Andra upplagan 2016, är en direktöversättning av Textus Receptus från 1894 till svenska. I arbetet har två översättningar haft stort inflytande, Karl XII:s Bibel och den engelska översättningen King James Version, eftersom de utgår ifrån samma grekiska grundtext.

Reformationsbibeln 2016 innebär följande:
  • De som söker en texttrogen översättning av Textus Receptus ska välja Reformationsbibeln.
  • De som önskar Karl XII:s Bibel på nutidssvenska ska välja Reformationsbibeln.
  • Den som söker en svensk översättning som bäst stämmer överens med King James Version ska välja Reformationsbibeln, eftersom den har haft stort inflytande i översättningsarbetet och utgår ifrån samma grundtext.
Arbetet med Gamla Testamentet
Det är många som frågar när Gamla Testamentet beräknas bli klart. Det är svårt att ange en exakt tidpunkt. Vi rekommenderar alla intresserade att regelbundet besöka vår hemsida och följa arbetet där. Genom att klicka på följande länk så kommer man direkt till den sidan:
www.bibel.se/bibeln/reformationsbibeln-gamla-testamentet_790

På denna sida ser man vilka bibelböcker som är klara och som man kan ladda ner gratis till sin dator i form av en pdf-fil. Just nu är alla moseböcker samt Josua och Domarboken klara.

Just nu pågår översättningsarbete i flera bibelböcker i Gamla Testamentet. Det är sammanlagt sex personer som för närvarande är involverade i översättningsarbetet. När en bibelbok är översatt kontrollerar en annan person översättningsförslaget och kontrollerar att vi håller oss till de översättningsprinciper som är fastställda för Gamla Testamentet. När denna genomgång är klar är det dags att göra en layout och sedan läggs förslaget ut på vår hemsida. Sedan har vi andra personer som korrekturläser de bibelböcker där vi har en prov­översättning klar.

Många reaktioner på Reformationsbibeln
Det har varit många som har reagerat på Reformationsbibeln. De flesta har varit positiva. Men det har även kommit kritik från framförallt Örebro Teologiska Högskola och Svenska Folkbibeln. Vi har varit inblandade i debatt både i Världen idag och på Internet. Alla debattartiklar finns på vår hemsida och om de inte ligger på vår hemsida så har vi lagt länkar till respektive hemsida som de ligger på. För den som vill följa debatten kan klicka på följande länk:
/artiklar/debatt

Ny artikel - Är den nya grundtexten baserad på Vaticanus eller på en motvilja mot kyrkans text?
Vid en närmare granskning av de fem redaktörernas metod på 1960- och 1970-talet för att ta fram en ny grundtext har vi funnit något mycket intressant. Det är ett uttalande som en av de ansvariga, Metzger, gjorde i en bok han publicerade 1968. För att alla ska förstå Metzgers uttalande behöver man först känna till att både Metzger och Black, som var två av de ansvariga, trodde att Guds Ord i Nya Testamentet till en början spreds muntligen. En annan av de ansvariga, Kurt Aland, trodde att evangelierna gick igenom flera utvecklingsstadier. Dessa herrar trodde att det i början hade blivit ett antal fel i texten, eftersom de menade att texten spreds muntligen till en början. Ofta finns det handskrifter från ungefär samma tid, dvs. från 300- och 400-talet, som innehåller både korrekt och felaktig text. Dessa herrar trodde att kyrkans text, det vill säga den bysantinska texten och senare Textus Receptus, var korrumperad. Detta är inte något textforskarna kan bevisa utan bara ett antagande. När de fann skillnader bland citat från kyrkofäder så använde de sig av följande metod:
”När ett manuskript av en kyrkofader skiljer sig på ett bibelställe, så är det vanligtvis säkrast att godkänna det som avviker från den senare kyrkliga texten (den bysantinska eller Vulgata)”.
När man tittar på alla tillgängliga handskrifter så kan man konstatera att de har tillämpad denna metod även i sitt urval av handskrifter till den nya grundtexten. De antog att felet var där från början genom den muntliga textöverföringen och så har kyrkans folk rättat till detta fel. De gjorde först ett felaktigt antagande och därefter utarbetade de en fullständigt felaktig arbetsmetod.

Dessa textforskare har fel förhållningssätt till Bibeln. Herren säger i sitt ord följande: "Hela Skriften är utandad av Gud.." (2 Tim. 3:16). En allvetande Gud ger oss inte en text som innehåller fel och motsägelser. Vi inom Reformationsbibelsällskapet tror mer på Gud än på människor. Vi är övertygade om att den text Herren utandade blev nerskriven korrekt från början. Sedan har det uppstått ett antal fel i samband med kopiering från en handskrift till en annan. De handskrifter som innehöll fel blev lagda åt sidan och användes inte. Oftast finns det gamla handskrifter från ungefär samma tid, dels med korrekt text och dels med felaktig text. Ingen kan bevisa vilken som är mest ursprunglig. Man måste göra ett antagande. Det finns textforskare som inte är skeptiker utan tror att Guds ord är sant. Dessa textforskare gör ett annat urval av handskrifter än de som tror att Nya Testamentets text från början spreds muntligen. Här följer länken till den som vill läsa hela artikeln:
/objfiles/1/Ardennyagrundte_820717378.pdf

Ny debattartikel - Bibelns grundtext behöver inte återuppbyggas
För ett antal år sedan skrev Seth Erlandsson en debattartikel, "Bra bibelöversättningar, Bibelns grundtext och olika handskrifter", som blev publicerat både i Biblicum och Folkbibelnytt. Av tidsskäl har vi inte haft möjlighet att bemöta Erlandssons påståenden tidigare. Men i år har vi svarat och publicerat en debattartikel som heter: Bibelns grundtext behöver inte återuppbyggas. I denna artikel går vi igenom vad som menas med "de bästa handskrifterna" och vi granskar också de evangelieharmonier som Erlandsson har lyft fram i sin debattartikel. Artikeln innehåller fakta om de flesta handskrifter som innehåller ett speciellt bibelställe. Vi rekommenderar denna debattartikel till alla som vill veta mer och få fakta om de gamla handskrifterna. Här följer länken till den som vill läsa hela debattartikeln:
/objfiles/1/Bibelnsgrundtex_-1787482847.pdf

Ny DVD-inspelning - Ny utgåva av Reformationsbibeln
Vi har nyligen gjort en ny DVD-film där vi lägger fram bevis för att Textus Receptus har stöd från gamla handskrifter. Vi bemöter även en hel del av den kritik som kommit framförallt från Örebro Teologiska Högskola och Folkbibeln. DVD-filmen heter: Ny utgåva av Reformationsbibeln och är 1 tim. och 9 min. Den kan beställas från Cymbal TV. Här är länken till Cymbal TV:
http://www.cymbaltv.se/produkter/undervisning-talare-a-h-1854481

Stöd för Reformationsbibeln
Vi är mycket tacksamma för de som stödjer Reformationsbibeln genom att skicka in gåvor. Detta gör det möjligt att Gamla testamentet kan bli klart snabbare, eftersom vi då kan anställa någon som kan koncentrera sig på översättningsarbetet, vilket skedde under 2017.
Vi har nu anställt vår informations­sekreterare Andre Juthe på 50% som jobbar med översättningsarbetet i Gamla Testamentet, så att det kan bli klart snabbare.

Ett annat sätt att stödja bibelöver­sättningsarbetet är att köpa fler exemplar av Nya Testamentet. Om man redan har ett exemplar så kan man köpa fler Nya testamenten som kan vara lämpligt när man vill ge bort en gåva.
Vi har prissänkt vår första utgåva som innehåller fotnoter om skillnader i den grekiska grundtexten. Den kostar nu endast 170 kr, men eftersom posten har höjt portot så blir summan inklusive porto 226 kr. Vi har inte möjlighet att ge rabatt vid 10 exemplar eftersom priset redan är kraftigt sänkt. Men vill man beställa fler så finns det en möjlighet att vi kan ge rabatt vid 50 eller 100 exemplar.

När det gäller vår senaste utgåva med noter om vad som stod i Karl XII:s Bibel så kostar 1 exemplar inklusive porto 300 kr. Men om man köper 5 ex. så ger vi 125 kr i rabatt och vid köp av 10 ex. så får man det sista exemplaret gratis. Dessutom bjuder vi på halva fraktkostnaden vid köp av 10 ex. vilket innebär att man får 10 ex. för endast 2 200 kr inklusive porto.

Till sist vill vi framföra ett stort tack till dig som stödjer oss genom förböner och gåvor. Era förböner och gåvor har varit och är av mycket stort värde för detta bibelarbete.Med önskan om Guds rika välsignelse.

Bo Hagstedt
Svenska Reformationsbibeln