Du är här:Start > Om oss > Nyhetsbrev

Nyhetsbrev vintern 2020


Reformationsbibeln finns nu online på bibelonline

Vi har nu lagt ut hela NT på en ny domän: bibelonline.se med bra sökfunktioner. Det finns en läsvänlig version som man kommer till först. Där kan man till vänster utöka menyvalet. Längst ner på sidan kan man klicka på Studiebibeln om man vill se fotnoter och bibelhänvisningar, etc, för den som vill kopiera ren bibeltext till sitt ordbehandlingsprogram rekommenderar vi den läsvänliga versionen. Vill man inte ha med numren på varje vers så kan man välja bort det. Här är länken:

bibelonline.se


Arbetet med Gamla Testamentet
Det är många som frågar när Gamla Testamentet beräknas bli klart. Det är svårt att ange en exakt tidpunkt. Vi rekommenderar alla intresserade att regelbundet besöka vår hemsida och följa arbetet där. Genom att klicka på följande länk så kommer man direkt till den sidan:
www.bibel.se/bibeln/reformationsbibeln-gamla-testamentet_790

På denna sida ser man vilka bibelböcker som är klara och som man kan ladda ner gratis till sin dator i form av en pdf-fil. Just nu är alla Moseböcker samt Josua, Domarboken, Rut, Psaltaren, Ordspråksboken och Malaki klara.

Översättningsarbetet pågår även i andra bibelböcker i Gamla Testamentet. Det är sammanlagt sex personer som för närvarande är involverade i översättningsarbetet. När en bibelbok är översatt kontrollerar en annan person översättningsförslaget och kontrollerar att vi håller oss till de översättningsprinciper som är fastställda för Gamla Testamentet. När denna genomgång är klar är det dags att göra en layout och sedan läggs förslaget ut på vår hemsida. Sedan har vi andra personer som korrekturläser de bibelböcker där vi har en prov­översättning klar.

Reformationsbibeln som pocketutgåva

Reformationsbibeln kommer att ges ut i pocketformat i februari 2020. Psaltaren som ingår i pocketutgåvan blev klar i september 2019 och finns nu på hemsidan. Leveransen från tryckeriet beräknas bli i slutet av februari 2020. Pocketutgåvan kommer att innehålla Nya testamentet, Psaltaren och Ordspråksboken. Utgåvan kommer bara att innehålla bibeltext utan fotnoter och bibelhänvisningar. Formatet beräknas bli 86 x 145 mm och cirka 12 mm tjock. Textstorleken blir 7,5 punkter, dvs. samma teckensnitt och storlek som bibelhänvisningarna i våra två senaste utgåvor.
Omslaget blir samma som våra två senaste utgåvor i svart konstskinn. Priset beräknas bli 120 kr inklusive porto. Vid beställning av 5 exemplar blir priset 530 kr och vid 10 exemplar 1 000 kr inklusive porto. Det enklaste blir om så många som möjligt förskottsinbetalar så slipper vi lägga tid på fakturering. Vi kommer att skicka ut ett meddelande när det är dags att förskottsinbetala, vilket preliminärt blir i februari.


Ny artikel Grundtexten till Reformationsbibeln stöds av gamla handskrifter

Denna artikel visar tydliga exempel på hur urvalet av den nya grundtexten gick till. De tolv exempel som finns i denna artikel belyser bland annat följande:

  • Att grundtexten till Reformationsbibeln, Textus Receptus, har stöd även från gamla alexandrinska handskrifter.
  • Att de fem män, som gav oss den nya grundtexten, hade en motvilja mot den bysantinska texten.
  • Att flera av dem trodde att det ursprungliga Evangeliet spreds muntligen. Det uppstod då fel i den muntliga överföringen, som kyrkan sedan rättade till. De menade att den bysantinska texten är en senare kyrklig text, där man har rättat till de fel som fanns där från början.
  • Att om det samlade handskriftsunderlaget, inklusive gamla handskrifter, ger stöd för rätt formulering så valde de den felaktiga, eftersom de trodde på att felet fanns där från början som kyrkan sedan rättade till. Men denna arbetsmodell är helt obiblisk, eftersom Herren säger att hela Skriften är utandad av Gud och att han ska bevara sitt ord. - Ladda ner artikeln som pdf-fil.

Reformationsbibeln nu som app

Vi har glädjen att meddela att man nu kan ladda ner Reformationsbibeln via appen MyBible. När man laddat ner den till sin iPhone eller smartphone, så trycker man på tre punkter längst upp till höger och sedan väljer man "modules" och därefter "Bible translations". Därefter söker man upp de svenska översättningarna och väljer RFBNT = Reformationsbibeln NT 2019. Sedan trycker man på pilen för att ladda ner den. När man har laddat ner den kan man trycka längst upp i mitten på bibelreferensen och då får man en förteckning på alla bibelböcker i NT. Man väljer den önskade bibelboken, sedan kapitlet och sedan önskad bibelvers. Vill man sedan kopiera bibelverser så håller man ett finger nertryckt på aktuell bibelvers eller flera. Sedan trycker man på tredje symbolen längst upp, från höger sida räknat (den har två punkter till höger och två korta streck till en punkt till vänster, vilket betyder dela). Då får man möjlighet att välja SMS eller att skicka via e-post. Om man t. ex. väljer SMS så finns nu den eller de bibelverser man valt inkopierade i SMS-meddelandet. Sedan är det bara att skriva in vart det ska skickas och sända iväg. Det finns mycket mer som man kan göra i denna app.


E-publikation av Reformationsbibeln

På fleras begäran har vi även publicerat SRB NT utan noter och bibelhänvisningar i form av en e-publikation. All bibeltext kommer enbart i en kolumn och anpassar sig till den enhet man använder. Filen har en innehållsförteckning som gör det lätt att navigera i filen. Genom att klicka på önskad bibelbok och kapitel kommer man snabbt dit man önskar. Det är lätt att kopiera och klistra in den bibeltext man önskar och man slipper besvärande radbrytningar, som man får när man kopierar text från våra pdf-filer. Den ena filen är en vanlig e-pub fil som är anpassad till programmet Calibre, som man kan ladda ner via länk som följer här nedanför. Det finns även en e-publikation i filformatet azw3 för Kindle användare.


Reformationsbibeln i form av mp3-filer

Sedan en tid tillbaka håller vi på med att läsa in Nya Testamentet. Personen som läser in bibeltexten heter Billy Eliasson och vi kommer inom kort att börja publicera det material som är färdigt. Vår planering är att koppla alla ljudfiler till vår nya tjänst bibelonline.se. Vi återkommer med mer information när denna nya funktion är klar. Om man vill lyssna på Romarbrevet så kan man klicka här.

Den senaste DVD-inspelningen - Ny utgåva av Reformationsbibeln - finns nu på You tube

Under 2017 gjorde vi en ny DVD-film där vi lägger fram bevis för att Textus Receptus har stöd från gamla handskrifter. Vi bemöter även en hel del av den kritik som kommit framförallt från Örebro Teologiska Högskola och Folkbibeln. DVD-filmen heter: Ny utgåva av Reformationsbibeln och man kan nu se DVD-filmen direkt på You tube. Här är länken till DVD-filmen på You tube, avsnitt 1 och 2:

Här är länken till avsnitt 3

Men man kan också beställa den från Cymbal TV. Här är länken till Cymbal TV:
http://www.cymbaltv.se/produkter/undervisning-talare-a-h-1854481

Nya Testamentet - kommer snart att vara slutsåld

Nya Testamentet finns i två olika utgåvor. Båda dessa utgåvor kommer snart att ta slut. Flera bibelböcker i GT beräknas bli klara under den närmaste tiden, vilket innebär att vi kanske väntar med att trycka fler utgåvor av NT tills hela Bibeln är klar. De som vill försäkra sig om att ha något eller några extra exemplar för att till exempel ge bort som gåva bör köpa dessa nu medan de finns i lager. Priset är sänkt ytterligare på båda utgåvor i juni 2019. Här är länken om man vill beställa:

Stöd för Reformationsbibeln

Vi är mycket tacksamma för de som stödjer Reformationsbibeln genom att skicka in gåvor. Detta gör det möjligt att Gamla testamentet kan bli klart snabbare, eftersom vi då kan anställa någon som kan koncentrera sig på översättningsarbetet, vilket skedde under 2017.
Vår informations­sekreterare Andre Juthe har varit anställd på 50% sedan sommaren 2018 och jobbar fortfarande med översättningsarbetet i Gamla Testamentet, så att det kan bli klart snabbare.

Ett annat sätt att stödja bibelöver­sättningsarbetet är att köpa fler exemplar av Nya Testamentet. Om man redan har ett exemplar så kan man köpa fler Nya testamenten som kan vara lämpligt när man vill ge bort en gåva.
Vi har prissänkt vår första utgåva som innehåller fotnoter om skillnader i den grekiska grundtexten. Den kostar nu inklusive porto endast 170 kr. Vi ger lite rabatt vid 10 exemplar, vilket innebär att man köper 10 exemplar inklusive porto för 1320 kr. Vill man beställa fler så finns det en möjlighet att vi kan ge ytterligare rabatt vid 50 eller 100 exemplar.

När det gäller vår senaste utgåva med noter om vad som stod i Karl XII:s Bibel så har vi sänkt priset även på denna utgåva och 1 exemplar inklusive porto kostar nu 190 kr. Vi köp av 5 ex. så ger vi 72 kr i rabatt och vid köp av 10 ex. så ger vi mer i rabatt, vilket innebär att man köper 10 exemplar inklusive porto för 1500 kr.

Till sist vill vi framföra ett stort tack till dig som stödjer oss genom förböner och gåvor. Era förböner och gåvor har varit och är av mycket stort värde för detta bibelarbete.Med önskan om Guds rika välsignelse.

Bo Hagstedt
Svenska Reformationsbibeln