Du är här:Start > Om oss > Nyhetsbrev

Nyhetsbrev vinter 2019

Nya Testamentet - kommer snart att vara slutsåld

Nya Testamentet finns i två olika utgåvor. Båda dessa utgåvor kommer snart att ta slut. Flera bibelböcker i GT beräknas bli klara under den närmaste tiden, vilket innebär att vi kanske väntar med att trycka fler utgåvor av NT tills hela Bibeln är klar. De som vill försäkra sig om att ha något eller några extra exemplar för att till exempel ge bort som gåva bör köpa dessa nu medan de finns i lager. Vi har i december 2018 sänkt priserna ytterligare på båda utgåvor. Här är länken om man vill beställa:


Reformationsbibeln, andra upplagan 2016, innebär följande:
  • De som söker en texttrogen översättning av Textus Receptus ska välja Reformationsbibeln.
  • De som önskar Karl XII:s Bibel på nutidssvenska ska välja Reformationsbibeln.
  • Den som söker en svensk översättning som bäst stämmer överens med King James Version ska välja Reformationsbibeln, eftersom den har haft stort inflytande i översättningsarbetet och utgår ifrån samma grundtext.
Arbetet med Gamla Testamentet
Det är många som frågar när Gamla Testamentet beräknas bli klart. Det är svårt att ange en exakt tidpunkt. Vi rekommenderar alla intresserade att regelbundet besöka vår hemsida och följa arbetet där. Genom att klicka på följande länk så kommer man direkt till den sidan:
www.bibel.se/bibeln/reformationsbibeln-gamla-testamentet_790

På denna sida ser man vilka bibelböcker som är klara och som man kan ladda ner gratis till sin dator i form av en pdf-fil. Just nu är alla Moseböcker samt Josua, Domarboken, Ordspråksboken och Malaki klara. Just nu pågår översättningsarbetet med Psaltaren.

Översättningsarbetet pågår även i andra bibelböcker i Gamla Testamentet. Det är sammanlagt sex personer som för närvarande är involverade i översättningsarbetet. När en bibelbok är översatt kontrollerar en annan person översättningsförslaget och kontrollerar att vi håller oss till de översättningsprinciper som är fastställda för Gamla Testamentet. När denna genomgång är klar är det dags att göra en layout och sedan läggs förslaget ut på vår hemsida. Sedan har vi andra personer som korrekturläser de bibelböcker där vi har en prov­översättning klar.

Reformationsbibeln nu som app
Vi har glädjen att meddela att man nu kan ladda ner Reformationsbibeln via appen MyBible. När man laddat ner den till sin iPhone eller smartphone, så trycker man på tre punkter längst upp till höger och sedan väljer man "modules" och därefter "Bible translations". Därefter söker man upp de svenska översättningarna och väljer RFBNT = Reformationsbibeln NT 2019. Sedan trycker man på pilen för att ladda ner den. När man har laddat ner den kan man trycka längst upp i mitten på bibelreferensen och då får man en förteckning på alla bibelböcker i NT. Man väljer den önskade bibelboken, sedan kapitlet och sedan önskad bibelvers. Vill man sedan kopiera bibelverser så håller man ett finger nertryckt på aktuell bibelvers eller flera. Sedan trycker man på tredje symbolen längst upp, från höger sida räknat (den har två punkter till höger och två korta streck till en punkt till vänster. Då får man möjlighet att välja SMS eller att skicka via e-post. Den bibelvers man markerat finns t. ex. i det SMSs Det finns mycket mer som man kan göra i denna app.

Reformationsbibeln i form av mp3-filer
Sedan en tid tillbaka håller vi på med att läsa in Nya Testamentet. Personen som läser in bibeltexten heter Billy Eliasson och vi kommer inom kort att börja publicera det material som är färdigt i form av mp3-filer som man kan ladda ner gratis. När hela NT är inläst kommer vi att tillhandahålla CD-skivor och eventuellt även i andra format. Om man vill lyssna på Romarbrevet så kan man klicka här.

Den senaste DVD-inspelningen - Ny utgåva av Reformationsbibeln - finns nu på You tube
Under 2017 gjorde vi en ny DVD-film där vi lägger fram bevis för att Textus Receptus har stöd från gamla handskrifter. Vi bemöter även en hel del av den kritik som kommit framförallt från Örebro Teologiska Högskola och Folkbibeln. DVD-filmen heter: Ny utgåva av Reformationsbibeln och man kan nu se DVD-filmen direkt på You tube. Här är länken till DVD-filmen på You tube, avsnitt 1 och 2:

Här är länken till avsnitt 3

Men man kan också beställa den från Cymbal TV. Här är länken till Cymbal TV:
http://www.cymbaltv.se/produkter/undervisning-talare-a-h-1854481

Stöd för Reformationsbibeln
Vi är mycket tacksamma för de som stödjer Reformationsbibeln genom att skicka in gåvor. Detta gör det möjligt att Gamla testamentet kan bli klart snabbare, eftersom vi då kan anställa någon som kan koncentrera sig på översättningsarbetet, vilket skedde under 2017.
Vår informations­sekreterare Andre Juthe är anställd på 50% och jobbar med översättningsarbetet i Gamla Testamentet, så att det kan bli klart snabbare.

Ett annat sätt att stödja bibelöver­sättningsarbetet är att köpa fler exemplar av Nya Testamentet. Om man redan har ett exemplar så kan man köpa fler Nya testamenten som kan vara lämpligt när man vill ge bort en gåva.
Vi har prissänkt vår första utgåva som innehåller fotnoter om skillnader i den grekiska grundtexten. Den kostar nu inklusive porto endast 200 kr. Vi ger lite rabatt vid 10 exemplar, vilket innebär att man köper 10 exemplar inklusive porto för 1 600 kr. Vill man beställa fler så finns det en möjlighet att vi kan ge ytterligare rabatt vid 50 eller 100 exemplar.

När det gäller vår senaste utgåva med noter om vad som stod i Karl XII:s Bibel så har vi nu i december sänkt priset och 1 exemplar inklusive porto kostar nu 250 kr. Köper 5 ex. så ger vi 75 kr i rabatt och vid köp av 10 ex. så ger vi lite mer i rabatt, vilket innebär att man köper 10 exemplar inklusive porto för 2 000 kr.

Till sist vill vi framföra ett stort tack till dig som stödjer oss genom förböner och gåvor. Era förböner och gåvor har varit och är av mycket stort värde för detta bibelarbete.Med önskan om Guds rika välsignelse.

Bo Hagstedt
Svenska Reformationsbibeln