Du är här:Start > Om oss > Nyhetsbrev

Nyhetsbrev hösten 2020


Reformationsbibeln som pocketutgåva

Reformationsbibeln som pocketutgåva finns nu i lager. Pocketutgåvan innehåller Nya testamentet, Psaltaren och Ordspråksboken. Utgåvan innehåller bara bibeltext utan fotnoter och bibelhänvisningar. Formatet är 86 x 145 mm och 12 mm tjock. Textstorleken är 7,5 punkter, dvs. samma teckensnitt och storlek som bibelhänvisningarna i våra två senaste utgåvor. 
Omslaget blir samma som våra två senaste utgåvor i svart konstskinn. Priset är 120 kr inklusive porto. Vid beställning av 5 exemplar blir priset 530 kr och vid 10 exemplar 1 000 kr inklusive porto. Det enklaste blir om så många som möjligt förskottsinbetalar så slipper vi lägga tid på fakturering. Här är länken för den som vill beställa:
www.bibel.se/bibeln/bestalla-reformationsbibeln_1574

Reformationsbibeln finns nu i en databas på bibelonline

Sedan sommaren 2019 har vi jobbat med skapa ett databasprogram för Reformationsbibeln som ska vara tillgänglig för alla på Internet. För detta ändamål har vi skapat en ny hemsida: bibelonline.se. När man kommer till hemsidan så finns det fem menyer.
Observera, om man har en iPhone, iPad etc. och webbläsaren Safari, så rekommenderar vi att man installerar en annan app, t. ex. Google Crome. Dessutom vill vi uppmärksamma att när man använder en mobiltelefon så får man bara tre menyer att välja mellan. Men man kan då under menyn inställningar välja "Mobilversion" och då får man alla fem menyerna.
Om man väljer Läs Bibeln, så får man en läsvänlig version och för den som vill kopiera ren bibeltext till sitt ordbehandlingsprogram rekommenderar vi den läsvänliga versionen.
När man väljer Sök text så finns det en utökad sökfunktion. Här är några exempel:
När man skriver: Kristus&klippan, så får man alla verser som innehåller Kristus och klippan oavsett i vilken ordning de förekommer. Observera att man måste skriva orden utan mellanslag och med ett & mellan orden.
Om man vill söka en bibelhänvisning, så klickar man först i rutan "Bibelhänvisning" innan man söker aktuell vers. När man söker en bibelhänvisning är det viktigt att ange kolon, punkt och mellanslag, t. ex. Joh. 3:16. Vid frågetecknet finns mer information hur man söker.
När man vill söka ett Strongs nummer, så klickar man först i rutan "Strongs nummer innan man söker aktuellt nummer. Skriver man bokstaven H före numret, t. ex. H1471, så söker man Strongs nummer i det hebreiska lexikonet. Byter man ut bokstaven H mot G, så får man det grekiska lexikonet istället.
Önskar man se bibelhänvisningar och fotnoter väljer man Bibelstudie. Menyvalet Inställningar är för dem som vill ändra på t. ex. textstorlek, font, bakgrundsfärg. Man kan också här välja om man vill se Strongs nummer. Om man efter att ha gjort sitt val väljer att Spara inställningarna så kommer bibelonline att se ut på samma sätt nästa gång man besöker hemsidan. När man valt Strongs nummer på Inställningar så kommer versnumren under menyn Bibelstudie att bli understrukna med blå text. När man sedan för muspekaren över versnumret så får man upp en aktuell ruta med alla Strongs nummer i den versen. Bibeltexten är från King James Version. Vill man se bibelhänvisningar så räcker det med att föra muspekaren över bibelhänvisningarna, så får man upp en ruta med de aktuella bibelverserna, vilket innebär att man slipper slå upp dem. Bibelonline är anpassad både till datorer, läsplattor och mobiler. När man använder en mobil kommer man till en sida, där man får tre menyval, Läs Bibeln, Sök text och Inställningar. Layouten ser bäst ut om man håller mobilen på tvären, så kallat "landscape".
Här är länken:
bibelonline.se

Bibelonline behöver användare som testar programmet

Bibelonline behöver användare som testar programmet
Bibelonlineprogrammet utvecklas hela tiden tack vare återkoppling från programmets användare.
En del önskningar till modifikation eller tillägg kräver stora ändringar av programmet.
För att undvika att redan kända funktioner slutar fungera bra behöver vi flera användare som är villiga att testa nyutgåvor av programmet innan de publiceras.

Om du vill vara med och hjälpa till är vi tacksamma för ditt stöd.
  • Skriv ett meddelande på: https://bibelonline.se/contactform.php
  • Uppge ditt namn eller eventuella pseudonym.
  • Uppge din email-adress så att vi kan ta kontakt.
  • Välj som ämne "Annat" och berätta i kommentaren att du vill vara beta-testare.
  • När programmet uppdateras kommer du då att få ett meddelande via email med en länk och hur länge testen får ta (deadline).
  • Meddelandet kan du sedan använda för att rapportera dina erfarenheter med det nya programmet.

Arbetet med Gamla Testamentet
Det är många som frågar när Gamla Testamentet beräknas bli klart. Det är svårt att ange en exakt tidpunkt. Vi rekommenderar alla intresserade att regelbundet besöka vår hemsida och följa arbetet där. Genom att klicka på följande länk så kommer man direkt till den sidan:
www.bibel.se/bibeln/reformationsbibeln-gamla-testamentet_790

På denna sida ser man vilka bibelböcker som är klara och som man kan ladda ner gratis till sin dator i form av en pdf-fil. Just nu är Första Moseboken, Andra Moseboken, Tredje Moseboken, Fjärde Moseboken, Josua, Domarboken, Rut, Psaltaren, Ordspråksboken, Höga Visan, Joel, Amos, Obadja, Jona, Nahum, Habackuk, Sefanja, Haggai, Sakarja och Malaki klara.

Det går också bra att se alla översatta böcker i vår bibeldatabas, bibelonline.se.
Översättningsarbetet pågår även i andra bibelböcker i Gamla Testamentet. Det är sammanlagt nio personer som för närvarande är involverade i översättningsarbetet. När en bibelbok är översatt kontrollerar en annan person översättningsförslaget och  kontrollerar att vi håller oss till de översättningsprinciper som är fastställda för Gamla Testamentet. När denna genomgång är klar är det dags att göra en layout och sedan läggs förslaget ut på vår hemsida. Sedan har vi andra personer som korrekturläser de bibelböcker som är klara.


Läs gärna artikeln Grundtexten till Reformationsbibeln stöds av gamla handskrifter

Denna artikel visar tydliga exempel på hur urvalet av den nya grundtexten gick till. De tolv exempel som finns i denna artikel belyser bland annat följande:

  • Att grundtexten till Reformationsbibeln, Textus Receptus, har stöd även från gamla alexandrinska handskrifter.
  • Att de fem män, som gav oss den nya grundtexten, hade en motvilja mot den bysantinska texten.
  • Att flera av dem trodde att det ursprungliga Evangeliet spreds muntligen. Det uppstod då fel i den muntliga överföringen, som kyrkan sedan rättade till. De menade att den bysantinska texten är en senare kyrklig text, där man har rättat till de fel som fanns där från början.
  • Att om det samlade handskriftsunderlaget, inklusive gamla handskrifter, ger stöd för rätt formulering så valde de den felaktiga, eftersom de trodde på att felet fanns där från början som kyrkan sedan rättade till. Men denna arbetsmodell är helt obiblisk, eftersom Herren säger att hela Skriften är utandad av Gud och att han ska bevara sitt ord.   -  Ladda ner artikeln som pdf-fil.

  Reformationsbibeln nu som app

Reformationsbibeln finns sedan en tid tillbaka på appen MyBible. När man laddat ner den till sin iPhone eller smartphone, så trycker man på tre punkter längst upp till höger och sedan väljer man "modules" och därefter "Bible translations". Därefter söker man upp de svenska översättningarna och väljer RFBNT = Reformationsbibeln NT 2019. Sedan trycker man på pilen för att ladda ner den. När man har laddat ner den kan man trycka längst upp i mitten på bibelreferensen och då får man en förteckning på alla bibelböcker i NT. Man väljer den önskade bibelboken, sedan kapitlet och sedan önskad bibelvers. Vill man sedan kopiera bibelverser så håller man ett finger nertryckt på aktuell bibelvers eller flera. Sedan trycker man på tredje symbolen längst upp, från höger sida räknat (den har två punkter till höger och två korta streck till en punkt till vänster, vilket betyder dela). Då får man möjlighet att välja SMS eller att skicka via e-post. Om man t. ex. väljer SMS så finns nu den eller de bibelverser man valt inkopierade i SMS-meddelandet. Sedan är det bara att skriva in vart det ska skickas och sända iväg. Det finns mycket mer som man kan göra i denna app.


E-publikation av Reformationsbibeln

På fleras begäran har vi även publicerat SRB NT utan noter och bibelhänvisningar i form av en e-publikation. All bibeltext kommer enbart i en kolumn och anpassar sig till den enhet man använder. Filen har en innehållsförteckning som gör det lätt att navigera i filen. Genom att klicka på önskad bibelbok och kapitel kommer man snabbt dit man önskar. Det är lätt att kopiera och klistra in den bibeltext man önskar och man slipper besvärande radbrytningar, som man får när man kopierar text från våra pdf-filer. Den ena filen är en vanlig e-pub fil som är anpassad till programmet Calibre, som man kan ladda ner via länk som följer här nedanför. Det finns även en e-publikation i filformatet azw3 för Kindle användare.


Reformationsbibeln i form av mp3-filer nu på Bibelonline

Sedan en tid tillbaka håller vi på med att läsa in Nya Testamentet. Personen som läser in bibeltexten heter Billy Eliasson och vi kommer den närmaste tiden att lägga ut fler bibelböcker så fort de är inlästa. Alla ljudfiler som är klara är nu kopplade till respektive bibelbok på bibelonline.se. Det finns en mp3-spelare, som ligger längst uppe till vänster på Bibelstudiedelen och på den läsvänliga delen ligger mp3-spelaren längst ner på sidan. Det innebär att man kan lyssna på en bibelbok via strömmande media i sin mobiltelefon, läsplatta eller dator. 


Lyssna gärna på vår DVD-inspelning - Ny utgåva av Reformationsbibeln - som finns på You tube

Under 2017 gjorde vi en ny DVD-film där vi lägger fram bevis för att Textus Receptus har stöd från gamla handskrifter. Vi bemöter även en hel del av den kritik som kommit framförallt från Örebro Teologiska Högskola och Folkbibeln. DVD-filmen heter: Ny utgåva av Reformationsbibeln och man kan nu se DVD-filmen direkt på You tube. Här är länken till DVD-filmen på You tube, avsnitt 1 och 2:

Här är länken till avsnitt 3

Men man kan också beställa den från Cymbal TV. Här är länken till Cymbal TV:
http://www.cymbaltv.se/produkter/undervisning-talare-a-h-1854481

Nya Testamentet - kommer snart att vara slutsåld

Nya Testamentet i A5-format finns nu bara med noter om vad som stod i Karl XII:s Bibel. Denna utgåva kommer snart att ta slut. Flera bibelböcker i GT beräknas bli klara under den närmaste tiden, vilket innebär att vi kanske väntar med att trycka fler utgåvor av Nya Testamentet tills hela Bibeln är klar. De som vill försäkra sig om att ha något eller några extra exemplar för att till exempel ge bort som gåva bör köpa dessa nu medan de finns i lager. Priset är sänkt ytterligare på båda utgåvor i juni 2019. Här är länken om man vill beställa:

Stöd för Reformationsbibeln

Vi är mycket tacksamma för de som stödjer Reformationsbibeln genom att skicka in gåvor. Detta gör det möjligt att Gamla testamentet kan bli klart snabbare.
Vi är för närvarande flera personer som jobbar med översättningsarbetet i Gamla Testamentet. André Juthe, Lars Lidé, Robert och jag själv samt några till jobbar med översättning, layout inför tryckning samt anpassning till bibelonline på vår lediga tid. För att få mer tid till översättningen kommer minst en av oss att ha tjänstledigt halvtid under hösten för att snabba på arbetet med de återstående böckerna i GT, vilket innebär att den personen kommer att vara anställd på halvtid av vårt bibelsällskap.
Vi är därför mycket tacksamma till de som ser en möjlighet att stödja detta projekt ekonomiskt. Ekonomiskt stöd innebär att många fler bibelböcker kan bli klara snabbare. Vår bön är att alla de som stödjer projektet ekonomiskt ska bli välsignade av Herren!

Ett annat sätt att stödja bibelöver­sättningsarbetet är att köpa fler exemplar av Nya Testamentet eller pocketversionen. Om man redan har ett exemplar så kan man köpa fler Nya testamenten som kan vara lämpligt när man vill ge bort en gåva. Man kan också prova att ta hem några pocket utgåvor för att ge bort som gåva.
Vi har prissänkt den utgåvan som trycktes 2017 i formatet 140 x 211 millimeter, med noter om vad som står i Karl XII:s Bibel. Längst bak finns en bilaga med skillnader i den grekiska grundtexten. Den kostar nu inklusive porto endast 190 kr. Vi ger lite rabatt vid 10 exemplar, vilket innebär att man köper 10 exemplar inklusive porto för 1500 kr.

Till sist vill vi framföra ett stort tack till dig som stödjer oss genom förböner och gåvor. Era förböner och gåvor har varit och är av mycket stort värde för detta bibelarbete.Med önskan om Guds rika välsignelse.

Bo Hagstedt
Svenska Reformationsbibeln