Reformormationsbibelns grundtext har stöd från gamla handskrifter

I denna DVD-film ger Bo Hagstedt information om nya utgåvan av Nya Testamentet. Bo lägger fram bevis på att Textus Receptus, Reformationsbibelns grundtext, har stöd från gamla handskrifter samt besvarar Seth Erlandssons påstående om evangelieharmonier genom en sammanställning av gamla handskrifter.

Filmen är framtagen i samarbete med Cymbal-TV och är 1 timma och 9 minuter.

Filmen kostar 150 kronor plus porto för att täcka omkostnaderna för Cymbal-TV som hjälpt oss i framtagning av filmen.

Det är Cymbal-TV som säljer filmen. Här följer kontaktuppgifter till Cymbal-TV:

adress:  Apelvägen 3

             448 33 Floda

Tel. 0302 - 344 77

e-mail:   cymbaltv@gmail.com

Följande frågor blir besvarade i DVD-filmen:   

  • Är den nya grundtexten baserad på de äldsta och bästa handskrifterna?
  • Har Bibelns grundtext bearbetats och snyggats till av kyrkan?
  • Har ingen kyrkofader före år 300 citerat den bysantinska texten?
  • Spreds Bibelns grundtext muntligen från början innan den skrevs ner?
  • Har dagens textforskare beaktat allt handskriftsmaterial?

Publicerat den 14 maj