Information om Bibeln och dess grundtext

I denna DVD-film ger Bo Hagstedt information om Bibeln och dess grundtext. Filmen är framtagen i samarbete med Cymbal-TV och är 1 timma och 54 minuter.

Filmen kostar 150 kronor plus porto för att täcka omkostnaderna för Cymbal-TV som hjälpt oss i framtagning av filmen.

Det är Cymbal-TV som säljer filmen. Här följer kontaktuppgifter till Cymbal-TV:

adress:  Apelvägen 3

             448 33 Floda

Tel. 0302 - 344 77

e-mail:   cymbaltv@gmail.com

Följande frågor blir belysta i DVD-filmen:   

 • Bakgrund till att vi har olika grekiska grundtexter idag.
 • Varför bestämde man sig för att byta grundtext i slutet på 1800-talet?
 • Hur påverkade den nya grundtexten Sverige?
 • Vilka var Westcott och Hort?
 • Har den latinska översättningen fört vidare den rätta texten till oss idag?
 • Hur fick vi den nya grundtexten på 1970-talet?
 • Vilka var de fem män som gav oss den nya grundtexten och vad trodde de på?
 • Varför säger vissa textforskare att Markus 16:9 – 20 är ett tillägg till Bibeln och inte längre hör till Bibeln?
 • En sammanställning över argument för och emot dessa verser.  
 • Exempel på skillnader mellan olika översättningar.
 • Exempel på översättningsfel i Bibel 2000.
 • Sammanfattning över vad som hänt med Bibelns grundtext.
 • Har det någon betydelse vilken Bibel jag läser?

Publicerat den 14 maj