Nuvarande medarbetare

Elof Fellman 

Om mig. Samordnar granskningsarbetet i Österbotten och kontrollerar att revideringsförslaget ansluter sig så nära som möjligt Karl XII:s text.

Bo Hagstedt Ordförande i Bibelsällskapet

Om mig. Författare till flera skrifter angående Bibelns rätta grundtext. Har förespråkat en bibelöversättning/revidering sedan mitten av 1980-talet, som bygger på den gamla erkända grundtexten, Textus Receptus. Bo har varit med i revideringsarbetet sedan starten 1994.

André Juthe Informationssekreterare

Om mig. André Juthe har fil. mag. i religionsvetenskap, fil. mag. i teoretisk filosofi, fil. kand. i praktisk filosofi och en lärarexamen från lärarhögskolan i Uppsala. André har också en Ph.D i Argumentationsteori från Amsterdams Universitet. André har publicerat flera forskningsartiklar i filosofi som fått internationell uppmärksamhet.

André är också en av grundarna till Kristna Värdepartiet och är dessutom medgrundare till nättidningen Morgonbladet.

André är informationssekreterare i Bibelsällskapet. Har varit med i reviderings- och översättningsarbetet sedan starten 1994. Har på olika sätt deltagit i arbetet med Nya Testamentet, samt deltar i debatter och artiklar till försvar för Textus Receptus.
För närvarande arbetar André med översättningen i Gamla Testamentet.

Lars Lidé 

Om mig. Lars Lidé har varit frälst sedan början av 60-talet. Han har huvudsakligen jobbat med grundrevideringsarbetet i Gamla Testamentet sedan 1998, men har även hjälpt till i revideringsarbetet i Nya Testamentet. Lars behärskar engelska och är mycket bibelkunnig. Han har bland annat varit äldstebroder och ordförande i en friförsamling i Huskvarna. Han har senare varit verksam som pingstpredikant i Västernorrland. Lars är dessutom sedan över 40 år tillbaka verksam inom den grafiska branschen och har hjälpt oss med flera trycksaker.

Ron Neely 

Om mig. Ron Neely. Baptist. Pastor sedan 32 år tillbaka. Har studerat grekiska i 3,5 år och hebreiska i 1 år på skolor i USA. Ron har varit med i arbetet sedan 1996. Ron deltar i reviderings- och översättningsarbetet samt granskar bibeltexten och ser till att den stämmer överens med den hebreiska och grekiska grundtexten. Rons kunskaper i grundtextspråken har varit mycket värdefullt i översättningsarbetet.

Lars-Erik Wikberg 

Om mig. Lars-Erik Wikberg. Bokförläggare. Var en av dem som såg till att Karl XII blev tryckt och utgiven på nytt 1976 och har förespråkat en revidering sedan mitten av 1970-talet. Lars-Erik har granskat språket och samordnat granskningsarbetet tillsammans med Elof. Lars-Erik är en värdefull hjälp som bokförläggare i samband med allt kring tryckning av bibelsällskapets bibelutgåvor.

Billy Eliasson Läser in Bibelns böcker till ljudfiler

Om mig. Billy är frälst sedan unga år och har de senaste åren varit ledare för en husförsamling. Han har varit engagerad i översättningsarbetet sedan 2014. Billy har huvudsakligen jobbat med att läsa in Bibelns text till ljudfiler som han har publicerat på YouTube. På sikt kommer alla ljudfiler även att kopplas till vårt bibelprogram, Bibelonline.se. Billy har även jobbat med korrekturläsning och lämnat många värdefulla synpunkter.

Robert Granat Översättning och granskning

Om mig. Robert är frälst sedan unga år. Han har varit pastor i 10 år. Robert har en doktorsexamen i datavetenskap och har gått en 2-årig bibelskola, Brommaskolan i Stockholm.
Robert har medverkat i översättningsarbetet sedan 2016, huvudsakligen i Gamla Testamentet. Roberts gedigna bibelkunskap och språkkänsla har varit mycket värdefull i översättningen i GT. Han deltar både i själva översättningen samt i gransknings- och korrekturarbetet.

Janne Olofsson Översättning och granskning

Om mig. Janne har ett brett kultur och språkintresse. Har Studerat vid Uppsala universitet i Musikvetenskap och Humanistisk vetenskap. Janne har musikhögskoleutbildning inom komposition på Artisten i Göteborg och har arbetat som tonsättare av främst musikdramatik under åren 2001 - 2006, fram till han blev frälst i mars 2006. Han har bott i USA under sin tonårsperiod med sin familj och har goda kunskaper i engelska och svenska. Älskar Guds ord och läser främst King James Version sedan 2010. Janne deltar både i själva översättningsarbetet samt i gransknings- och korrekturarbetet sedan 2014.