Nuvarande medarbetare

Elof Fellman 

Om mig. Samordnar granskningsarbetet i Österbotten och kontrollerar att revideringsförslaget ansluter sig så nära som möjligt Karl XII:s text.

Bo Hagstedt Ordförande i Bibelsällskapet

Om mig. Författare till flera skrifter angående Bibelns rätta grundtext. Har förespråkat en bibelöversättning/revidering sedan mitten av 1980-talet, som bygger på den gamla erkända grundtexten, Textus Receptus. Bo har varit med i revideringsarbetet sedan starten 1994.

André Juthe Informationssekreterare

Om mig. André Juthe har fil. mag. i religionsvetenskap, fil. mag. i teoretisk filosofi, fil. kand. i praktisk filosofi och en lärarexamen från lärarhögskolan i Uppsala. André har också en Ph.D i Argumentationsteori från Amsterdams Universitet. André har publicerat flera forskningsartiklar i filosofi som fått internationell uppmärksamhet.

André är också en av grundarna till Kristna Värdepartiet och är dessutom medgrundare till nättidningen Morgonbladet.

André är informationssekreterare i Bibelsällskapet. Har varit med i reviderings- och översättningsarbetet sedan starten 1994. Har på olika sätt deltagit i arbetet med Nya Testamentet, samt deltar i debatter och artiklar till försvar för Textus Receptus.
För närvarande arbetar André med översättningen i Gamla Testamentet.

Lars Lidé 

Om mig. Lars Lidé har varit frälst sedan början av 60-talet. Han har huvudsakligen jobbat med grundrevideringsarbetet i Gamla Testamentet sedan 1998, men har även hjälpt till i revideringsarbetet i Nya Testamentet. Lars behärskar engelska och är mycket bibelkunnig. Han har bland annat varit äldstebroder och ordförande i en friförsamling i Huskvarna. Han har senare varit verksam som pingstpredikant i Västernorrland. Lars är dessutom sedan över 40 år tillbaka verksam inom den grafiska branschen och har hjälpt oss med flera trycksaker.

Ron Neely 

Om mig. Ron Neely. Baptist. Pastor sedan 25 år tillbaka. Har studerat grekiska i 3,5 år och hebreiska i 1 år på skolor i USA. Ron deltar i reviderings- och översättningaarbetet samt granskar bibeltexten och kontrollerar att den stämmer överens med den hebreiska och grekiska grundtexten.

Ragnar Sjöberg 

Om mig. Ragnar Sjöberg. Ragnar har varit med i reviderings- och översättningsarbetet sedan 1995. Han är kunnig i flera språk, bland annat engelska och spanska. Ragnar har jobbat med grundrevideringsarbetet och även granskningsarbete. Dessutom har Ragnar medverkat i framtagandet och flera av Bibelsällskapets artiklar.

Lars-Erik Wikberg 

Om mig. Lars-Erik Wikberg. Bokförläggare. Var en av dem som såg till att Karl XII blev tryckt och utgiven på nytt 1976 och har förespråkat en revidering sedan mitten av 1970-talet. Lars-Erik har granskat språket och samordnat granskningsarbetet tillsammans med Elof. Lars-Erik är en värdefull hjälp som bokförläggare i samband med allt kring tryckning av bibelsällskapets bibelutgåvor.