Du är här:Start > Om oss > Historik

Bakgrunden till Reformationsbibeln

Bakgrunden till Reformationsbibeln
I början av 1994 startades arbetet med Reformationsbibeln. Huvudskälet för detta bibelsällskaps tillkomst är övertygelsen att Herren har bevarat sitt Ord. Den grundläggande skillnaden mellan Reformationsbibeln och andra nutida bibelutgåvor, så som t.ex. Bibel 2000 och Svenska Folkbibeln, är att denna översättning utgår ifrån en grekisk text, som har varit i oavbruten användning under hela den kristna epoken. Det finns mer än 3300  skillnader i Nya Testamentet mellan den nya grundtexten och den gamla. Två stora textavsnitt anses inte höra till Bibeln längre och sjutton versar är borttagna i den nya grekiska grundtexten.

I början var arbetet inriktat mot att revidera vår gamla svenska reformationsbibel, Karl XII:s Bibel, som vi gav ut 2003 i form av Nya Testamentet. Men i takt med att nya medarbetare anslöt sig som behärskar grekiska, så har inriktningen ändrats. Inom kort beräknas andra upplagan ges ut av Nya Testamentet, som framför allt är en direktöversättning av den grekiska grundtexten, Textus Receptus, men som också är en revidering av Karl XII:s Bibel.

Det finns inte något kristet samfund som står bakom detta bibelsällskap utan medarbetarna kommer från olika kristna samfund, som till exempel pingstvänner, baptister och laestadianer. Arbetet har varit tvärkyrkligt utan någon huvudöversättare. Reformationsbibeln är ett resultat av att många kristna som älskar Guds Ord har ägnat åtskilliga timmar ideellt åt detta arbete under den Helige Andes ledning.