Du är här:Start > Om oss > Frågor och svar

Fråga: Vilken syn på Bibeln har ni i Svenska Reformationsbibelsällskapet? Hur ser ni på dessa två alternativ: a) Bibeln är Guds Ord. b) Bibeln innehåller Guds Ord. Vad finns det för fördelar/nackdelar med de två uppfattningarna hos en troende kristen?

Svar
När det gäller vilken bibelsyn Sv. Reformationsbibelsällskapet har, så finns det att läsa på vår hemsida. Läs under rubriken "Om oss" och "trosgrunder" så kan du se vilken bibelsyn vi har. Vårt svar är att Bibeln är Guds Ord. Vi tror att Herren har bevarat sitt Ord och att det finns samlat i Bibeln. Betydelsen av vilken bibelsyn man har påverkar naturligtvis det kristna livet. Om man tror att Bibeln innehåller Guds Ord, men att vissa delar inte är Guds Ord, så öppnar det upp för enorma spekulationer, där somliga människor kan välja att anse att det här skall vi följa men inte det här. Det blir en farlig väg. Våra liv kommer en dag att prövas och det vi har gjort och inte gjort kommer att prövas inför Guds Ord. Mänskligt sett finns det naturligtvis både fördelar och nackdelar med de olika bibelsynerna. Men den bibelsyn som vi måste hålla oss till om vi vill ärva Guds rike, det är att erkänna, att allt Guds Ord i Bibeln är Guds Ord.