Du är här:Start > Om oss > Frågor och svar

Fråga: Varför tar det så lång tid för er att revidera Karl XII:s Bibel? När det gäller Nya Testamentet borde väl det gå på några månader eftersom texten redan finns där.

Svar
Revideringen av Karl XII:s Bibel är ett ideellt arbete, dvs. vi arbetar på vår lediga tid. Vi har inte de ekonomiska resurser som krävs för att kunna ha personer som arbetar på heltid. I revideringsarbetet jämför vi hela tiden texten med den hebreiska och grekiska grundtexten. Detta har inneburit att vi har rättat till några ställen så att texten har blivit mer lik grundtexten än Karl XII:s Bibel. I andra upplagan av Nya Testamentet har vi fört in ca 1200 fotnoter med skillnader i grundtext. Med hjälp av dessa fotnoter kan man som regel hitta de viktiga skillnader som finns mellan t.ex. Folkbibeln och Reformationsbibeln.  När det gäller Karl XII:s Bibel så har den avvikit få gånger ifrån grundtexten i Nya Testamentet, men i Gamla Testamentet är det betydligt fler.
Det är ibland svårt att uppdatera en text som nästan är 300 år gammal och vid flera tillfällen har vi fått göra en ganska genomgripande revidering i Nya Testamentet.
Andra upplagan av Nya Testamentet är en översättning av Textus Receptus där Karl XII:s Bibel har haft stort utrymme i tolkningsföreträde.

I Gamla Testamentet översätter vi den engelska översättningen King James Version.
Vi är många som är inblandade i arbetet och vi har haft många bibelkonferenser för att komma fram till hur det skall stå på vissa ställen. Vi har gett utrymme för debatt och alla har haft möjlighet att framföra sina åsikter innan vi fattade ett enhälligt beslut. Vi har således inte haft någon huvudöversättare.
När man uppdaterar en sådan viktig text som Bibeln utgör är det många gånger oerhört viktigt hur man formulerar sig. Felplacering av ord, eller andra typer av småfel, kan ge upphov till misstolkningar eller ge stöd åt villoläror. Vi har därför lagt ner stor möda på att formulera oss rätt. Balansgången mellan att vara trogen grundtexten och att få till en bra svensk mening är många gånger mycket svår. Vi önskar samtidigt inte att Reformationsbibeln skall bli en "teologisk" utgåva, dvs. att en viss teologi får prägla revideringsarbetet. En garant för detta är den tvärkyrkliga sammansättningen av medarbetare i revideringsarbetet. Kan Karl XII:s text inklusive grundtexten ge olika tolkningar, så skall Reformationsbibelns text också ge utrymme för olika tolkningar. Vårt arbete får aldrig innebära att vi "rättar" Guds Ord utan det är Guds Ord som skall "rätta" oss. Vi vill hela tiden arbeta med den föresatsen att det är Herren själv som är vår uppdragsgivare.
Den förlaga av Karl XII:s Bibel som används har inga bibelhänvisningar. Men i den reviderade utgåvan vill vi att det skall vara med, så vi har lagt ner en hel del arbete för att få med bibelhänvisningarna.
Ibland fanns det ett bra alternativ i en annan översättning som vi har tagit med som en fotnot.
Under vissa perioder har vi jobbat både med NT och GT, men under åren 2000-2003 och 2009-2014 har merparten av oss koncentrerat oss på NT. När andra upplagan av Nya Testamentet är klart kommer vi att fortsätta med översättningsarbetet i Gamla Testamentet.