Du är här:Start > Om oss > Frågor och svar

Fråga: Läste om detta med Markus evangeliet, att en del menar att det ska sluta vid 16:8. Men är det några Biblar som verkligen gör det. Har kontrollerat 1917, Åkesson, Bibel 2000 och Folkbibeln, men alla har med textavsnittet Mark. 16:9-20?

Svar
Först vill vi rekommendera att man läser vår artikel Vilken Bibel? som går att ladda ner gratis och läsa i gratisprogrammet Acrobat Reader. Läs gärna fler av artiklarna t.ex. Herren har bevarat sitt ord och Har den kristna kyrkan traderat fel text under närmare 1500 år? Men framförallt rekommenderar vi den nya DVD-filmen från 2014 om Bibelns grundtext. I den DVD-filmen tar vi fram argument för och emot detta textavsnitt. Filmen kan beställas från Cymbal-TV.
Vi har två stora textavsnitt som av moderna textforskare anses inte höra till Bibeln. Det är Joh. 7:53 - 8:11 och Mark. 16:9 - 20. Men bibelöversättare som tror på detta har i sina utgåvor satt en stjärna där eller så har de satt textavsnittet inom parentes och sedan en fotnot. Vi citerar fotnoten från Folkbibeln till Joh. 7:53: ” Detta avsnitt (7:53-8:11) saknas i de äldsta handskrifterna och har inte från början hört till Johannesevangeliet... " På kommentaren så ser vi att de anser att dessa versar inte bör vara med. När Westcott och Hort kom med denna teori så trodde många på dem. Men ingen bibelutgåva vågar utesluta textavsnittet, trots att de anser att det inte skall vara med. Utan har markerat med stjärna eller parentes. De har uteslutit sjutton andra versar och en hel del meningar, men ingen väljer att utesluta ett så stort textavsnitt. När det gäller Mark. 16:9-20, så trodde Ingemar Furberg, huvudöversättaren till Nya Testamentet i Folkbibeln, att Markus slutade vid vers 8. Det skrev han i frågespalten i tidningen Hemmets Vän 16 april 1992. Det framgår också av fotnoten i Folkbibeln. Tittar man på fotnoterna till Bibel 2000 och NT 81, som ingår i Bibel 2000 och 1917 års kyrkobibel så har de denna uppfattning att Markus 16:9-20 är ett tillägg. Nutida bibelforskare anser att de äldsta handskrifterna är bäst. Konsekvensen av detta blir följande: Det finns 620 handskrifter som innehåller Markus Evangelium och i två av dessa handskrifter (Sinaiticus och Vaticanus) så saknas dessa versar. Och eftersom dessa handskrifter är bland de äldsta så skall inte dessa versar tas med. Med denna svaga bevisföring hävdar somliga att bibelversarna skall bort! Läs mer i artikeln Vilken Bibel? om hur det förhåller sig med dessa textavsnitt och titta på DVD-skivan om Bibelns grundtext.