Du är här:Start > Om oss > Frågor och svar

Fråga: Har ni några planer att göra Reformationsbibeln tillgänglig för de olika bibelprogram för datorer som finns samt även för Macintosh?

Svar
Vår målsättning är att Reformationsbibelns skall finnas tillgänglig i så många bibelprogram för datorer som möjligt inklusive Macintosh. Men ännu har vi inte tillåtit Reformationsbibeln att bli tillgänglig för dessa program, eftersom första upplagan var en provutgåva. Den andra upplagan av Nya Testamentet som beräknas bli klar inom kort innehåller en hel del rättelser och språkliga justeringar som har kommit in. Detta innebär att andra upplagan av Reformationsbibeln kommer att vara en mer färdig text. När andra upplagan av Nya Testamentet trycks kommer den samtidigt att bli tillgänglig för de olika bibelprogram som önskas.