Du är här:Start > Om oss > Frågor och svar

Fråga: Finns det skillnader mellan olika utgåvor av Textus Receptus?

Svar
Först vill vi säga att skillnaderna är så små och obetydliga att de flesta är överens om att det i huvudsak och i allt väsentligt är den samma text. Skillnaderna berör uttal, ordföljd, bestämd eller obestämd form och ibland singularis eller pluralis. Det finns ca 190 skillnader mellan Scriveners utgåva från 1894 och Bezas utgåva 1598. Det finns ca. 283 skillnader mellan Scriveners text och Stefanus utgåva från 1550. När man granskar dessa skillnader så förefaller de bleka och obetydliga i jämförelse med de förenade bibelsällskapens och Nestle-Alands grundtext, där vi har över 6 000 skillnader. När vi har kontrollerat dessa skillnader, så har vi kunnat konstatera att de ofta handlar om ordföljden, dvs. istället för Jesus Kristus så står det Kristus Jesus, samt andra små skillnader som sällan ger en annan läsförståelse. Vår huvudregel har varit att där det finns skillnader så följer vi Scriveners utgåva av Textus Receptus från 1894 i Reformationsbibelns andra upplagan av Nya Testamentet. Låt oss ta några exempel.
I Upp. 11:2 stod det i första upplagan ”templets inre förgård,” enligt Stefanus utgåva från 1550, som vi nu i andra upplagan rättar enligt Scriveners utgåva från 1894 och skriver ”templets yttre förgård.”

I första upplagan var vi tveksamma till meningen i 1 Joh. 2:23 och tog med den som en fotnot: ”Den som bekänner Sonen har också Fadern,” Dessa ord saknas i Stefanus utgåva från 1550 och Elzevir från 1624, men finns i Bezas utgåva från 1598 och Scrivener från 1894. Vi har bedömt dessa ord som äkta och har fört in dem i texten.

Till sist ett exempel från Luk. 2:22. Frågan är skall det stå deras reningsdagar, som det står i en majoritet av grekiska handskrifter samt i Erasmus och Stefanus utgåvor, eller skall det stå hennes reningsdagar, som det står i Bezas och Elzevirs utgåvor och Scriveners utgåva från 1894, Complutensian polyglott, 76 och i få andra minuskel handskrifter, samt latinska Vulgatabibeln och King James Version. Det är uppenbart att det första alternativet, deras reningsdagar, är ett skrivfel eftersom det var Maria som hade fött ett barn. Enligt 3 Mos. 12:1-3, så är en kvinna oren i sju dagar efter att hon fött ett barn. Är det en pojke skall han omskäras på den åttonde dagen. Josef och Maria följde dessa föreskrifer som Mose hade gett det judiska folket. Eftersom vi i första upplagan av Reformationsbibeln följde Karl XII:s Bibel och Stefanus utgåva av TR från 1550, så finns detta uppenbara fel här. Men i andra upplagan har vi rättat detta fel och följer istället Bezas, Elzevirs och Scriveners utgåvor av TR och skriver hennes reningsdagar.

För den som vill läsa mer om detta bör läsa artikeln: The Received Text. A Brief Look at the Textus Receptus by G. W. and D. E. anderson. För att komma till denna artikel klicka på följande länk:   http://www.trinitarianbiblesociety.org/site/articles/tr-art.pdf

Vill man läsa mer i ämnet kan man också läsa om detta i Edward Hills bok The King James Version Defended, som finns att ladda ner från vår hemsida och läsa sidorna 170-171. Hills presenterar en lista på nio viktiga ställen i Nya Testamentet där det finns skillnader mellan olika utgåvor av Textus Receptus. En av dessa nio bibelställen är Luk. 2:22. För att komma till denna artikel klicka på följande länk: http://bibelse.unity.se/objfiles/1/HillsKJVdefende_-2376291.pdf

Vi tillhandahåller en pdf-fil som man kan ladda ner gratis från vår hemsida, för alla dem som vill kontrollera vad som står i Stefanus utgåva från 1550 i form av en interlinear med engelsk översättning under varje grekiskt ord.

Det finns en elektronisk interlinear att ladda ner för den som på samma sätt vill kontrollera vad som står i Scriveners grekiska text från 1894. Denna elektroniska interlinear är gratis och kan laddas ner från följande länk:
http://www.scripture4all.org/download/downloadcontrol/dc2.php?dcid=22609487
Filen laddas ner genom att man sparar följande fil till sin hårddisk:
ISA_basic_v2_1_3.exe.
Därefter kan man installera programmet genom att välja kör från startmenyn på sin dator. När programmet är installerat och man har startat det, så kan man längst upp till höger välja visningsläget ”Int” och då får man först det grekiska ordet och sedan får man det översatt till engelska. Klickar man med musen på det engelska ordet så får man även uppgift om Strongs nummer och kan slå upp ordet genom att klicka med musen på strongs nummer.