Du är här:Start > Om oss > Frågor och svar

Fråga: Hej jag har en fråga om Lukas 18:8 då Jesus säger att: Men skall väl människosonen, när han kommer finna en sådan tro på jorden. I Reformationsbibeln så säger han: Men skall Människosonen finna tro på jorden då han kommer. Det går inte ihop med sammanhanget då han talar om änkans tro, att hon hade en sådan tro. Jag ber er svara snarast då detta har vad jag anser stor betydelse. Tack på förhand.

Svar
När det gäller översättningen av Lukas 18:8, så undrar du om vi har översatt rätt eftersom du upplever att det inte passar ihop med sammanhanget. Du saknar ordet "sådan" som finns i t.ex. Folkbibelns översättning. Låt oss titta närmare på saken. Vår utgångspunkt är den grekiska grundtexten. Först vill vi påpeka att här finns det inte någon grundtextskillnad. Om vi tittar på grundtexten så finns inte ordet "sådan" i grekiskan. Jag citerar ord för ord i från Studiebibelns grekiska/svenska interlinear: "Men Sonen människans efter att ha kommit väl skall han finna tron på jorden?" Sedan så tittar vi på hur de olika svenska översättningarna har översatt:
1917
"Men skall väl Människosonen, när han kommer, finna tro här på jorden?
Åkesson
"Dock, när människans Son kommer, månne han skall finna tron på jorden?"
Giertz
"Men skall Människosonen finna tro på jorden när han kommer?"
Hedegård
"Men när Människosonen kommer, skall han då finna tron på jorden?"
1981/Bibel 2000
"Men Människosonen, skall han finna någon tro här på jorden när han kommer?"
Skulle vi välja att titta på King James Version, så står det samma som i Reformationsbibeln. Vi ser att alla översättningar har tolkat texten på samma sätt. Det finns bara en översättning som avviker och det är Folkbibeln 1998, som har valt att lägga till ordet "sådan" och därmed ge texten en helt annan innebörd, citat Folkbibeln: "Men skall väl Människosonen, när han kommer, finna en sådan tro på jorden?" Denna översättning är fel enligt vår mening. Att lägga till ett ord som därmed ger en helt annan läsförståelse än texten man översätter är fel metod enligt vår uppfattning i Svenska Reformationsbibelsällskapet. Observera att Folkbibeln 2015 har rättat till detta uppenbara fel, nu står det: "Men ska Människosonen finna tron på jorden när han kommer?"