Du är här:Start > Om oss > Frågor och svar

Fråga: Jag skulle gärna vilja veta var Peter Halldorf har kommenterat er bibelöversättning.

Svar
Tidigare hade vi omdömen på vår hemsida. Det var utomstående personer som inte medverkat i översättningen som där lämnade sitt omdöme av Reformationsbibeln. Peter Halldorf var en av dem som lämnade ett omdöme av Reformationsbibeln. Detta skedde under 2003. Peter Halldorfs omdöme finns även publicerat i en tryckt informationsfolder som skickades ut under den perioden.
För att undvika missförstånd har vi inte kvar omdömen för tillfället, eftersom de omdömen vi hade endast omfattade Nya testamentet. Det kommer att bli aktuellt med att få in omdömen när hela Bibeln är klar.