Du är här:Start > Om oss > Frågor och svar

Fråga: När beräknas Gamla Testamentet vara klart?

Svar
Det är mycket svårt för oss att för närvarande ange en tidpunkt. Om vi försöker oss på att göra en uppskattning så kommer en del att förvänta sig att då bör Gamla Testamentet vara klart. Det är många som hjälper till, men livet skiftar och ibland kommer det saker emellan som måste prioriteras före ett revideringsarbete. Från tid till annan så har de olika medarbetarna tid att hjälpa till i olika grad. Allt arbete sker ideellt. Det blir därför mycket svårt att i förväg veta hur revideringsarbetet kommer att fortskrida. Men för att inte alla skall behöva gå och vänta tills hela Gamla Testamentet blir klart, så kommer vi att allteftersom en bibelbok blir klar i GT att lägga ut den som en pdf-fil på vår hemsida. Detta innebär inte att vi garanterar att det kommer att stå exakt så i den tryckta utgåvan, eftersom detta bara är ett förslag som vi arbetat fram. Upptäcker vi felaktigheter så kommer vi att rätta till detta ända fram tills det är dags för tryckning. På detta sätt får den som är intresserad möjlighet att följa med i arbetet och se den föreslagna texten. Dessutom kan den som är intresserad skicka in synpunkter på felaktigheter som han/hon har upptäckt. Men för att vi skall kunna beakta synpunkter är det en absolut nödvändighet att man anger exakt bibelvers samt hur det står nu och sedan på raden nedanför hur det skall stå istället. Vi vill i så fall ha hela versen och att det blir markerat med fetstil/kursivt som är felaktigt/behöver bytas ut. Genom att vi successivt kommer att lägga ut bibelbok efter bibelbok på vår hemsida, så möjliggör detta för var och en att själv göra en bedömning hur lång tid hela revideringsarbetet kommer att ta.