Du är här:Start > Om oss > Frågor och svar

Fråga: I Mark 11:14 står det att Jesus svarade (trädet?) eller vem talade han med?

Svar
När det gäller Markus 11:14 så står det ordagrant så i Textus Receptus, (den grekiska grundtext från 1894 som vi utgår ifrån som vi förkortar TR). "Och Jesus svarade, sade till det:" En alternativ översättning är: "Och Jesus började tala och sade till det."Vi har varit noggranna med att inte lägga till eller ta bort grekiska ord i vår översättning. Dessutom har vi varit noggranna med att om det står Jesus, så översätter vi också med Jesus. Står den "han" så blir det "han" även i vår översättning. I detta fallet så är syftningen på trädet, men det står endast "det." Folkbibeln har översatt annorlunda. I denna vers finns ingen grundtextskillnad förutom att det i Textus Receptus står Jesus medan det i UBS (De förenade bibelsällskapen) 1975 och Nestle-Aland version 26 står "han", så i deras grundtext står det för övrigt likadant som i den vi utgår ifrån. Men Folkbibeln har översatt så här: "Jesus sade till trädet:" Som vi kan se har de uteslutit "svarade" eller "började tala." Dessutom har de gjort det tydligare med att istället för "det" skriva "trädet" och "han" har de förtydligat genoma att skriva "Jesus", som det redan står i TR. De har valt en betydligt "friare" översättningsmetod, som innebär att "han" har blivit "Jesus", "det" har blivit "trädet" och ordet "svarade" har utelämnats. Detta ger naturligtvis en bättre svenska och det blir tydligare, och här blir det ingen skillnad i betydelse. Men ibland kan det vara oklart vilket det syftar på och då kan en sådan metod bli farlig. Denna skillnad som vi hittar här mellan Folkbibeln och Reformationsbibeln finns på många ställen både i NT och GT. Samma frihet i översättning finner vi i 1917 och Bibel 2000, där de också har ersatt "det" med "trädet". Däremot har King James Version varit lika trogen som vi har varit och har skrivit exakt som det står i Reformationsbibeln. Åkesson har också varit trogen och inte ersatt "det" med "trädet."
Till sist vill vi säga att det grekiska ordet skall vanligtvis översättas med "svarade" men i denna vers bör man istället välja: "började tala." Detta grekiska ord kan sålunda även översättas med "började tala". I andra upplagan av Reformationsbibeln finns därför följande förslag till ändring: "Och Jesus började tala och sade till det:"