Du är här:Start > Om oss > Frågor och svar

Fråga: Hur finansierar ni er verksamhet och vilken budget har ni för ert arbete?

Svar
Vi finansierar detta arbete helt och hållet på gåvor som kommer in från privatpersoner. Dessutom får vi in lite pengar på försäljningen av vår litteratur. För det mesta har vi arbetat helt ideellt i detta projekt, men om det kommer in tillräckligt med gåvor, så öppnar det för möjligheten att någon av oss tar ledigt från sitt ordinarie arbete, för att kunna lägga den tiden på reviderings- och översättningsarbetet. Någon egentlig budget har vi inte utan vi är helt beroende av de gåvor som kommer in.