Du är här:Start > Om oss > Frågor och svar

Fråga: Varför har ni placerat kommatecknet fel i Luk. 23:43? Översättningen blir då fel. I den grekiska grundtexten fanns inga kommatecken från början. Istället bör översättningen vara: ”Sannerligen säger jag dig i dag, du skall vara med mig i paradiset.” Då stämmer också andra bibelställen som t.ex. Joh. 20:17: ”Jesus sade till henne: Rör inte vid mig. Ty jag har ännu inte farit upp till min Fader.” Jesus kunde inte ha varit i paradiset med rövaren, eftersom han säger att han ännu inte farit upp till sin Fader.

Svar
Det bibelställe som du uppmärksammar, Luk. 23:43, har blivit uppmärksammat av många. Det finna flera olika samfund som har teologiska invändningar mot den vanliga översättningen av denna vers. Det är sant att den grekiska grundtexten inte har kommatecken från början. Här gäller det att med hjälp av andra bibelställen komma fram till den översättning som blir korrekt. Din fråga berör två bibelställen. Först en kort kommentar till bibelstället Joh. 20:17. Det finns tre bibelställen i NT som nämner om paradiset. Det är förutom Joh. 20:17 även 2 Kor. 12:4 och Upp. 2:7. Det sista bibelstället talar om ”Guds paradis” och de två andra bibelställena talar om paradiset. En vanlig tolkning som vuxit fram inom kristenheten är att paradiset är beteckningen på de saligas uppehållsort i mellantillståndet intill uppståndelsen. Enligt Illustrerat Bibellexikon så är paradiset samma plats som ” Abrahams sköte” som omtalas i Luk. 16:22. Om man tror på denna förklaring så blir det ingen konflikt mellan Luk. 23:43 och Joh. 20:17, eftersom detta paradis inte är samma plats som himlen där Fadern är.
Nu skall vi titta närmare på Luk. 23:43 och det bästa man kan göra är att lägga alla teologiska utgångspunkter åt sidan och fundera över följande: Ordet "idag" finns det med i den grekiska grundtexten. Varför använder Jesus detta uttryck? Om vi gör en sökning på alla ställen där Jesus säger sannerligen och även använder ordet "idag", så finns det bara två ställen i NT. Det andra stället är följande:
Mark. 14:30 "Jesus sade till honom: Sannerligen säger jag dig: I dag, i denna natt, innan tuppen har galt två gånger, skall du tre gånger förneka mig. "
Vi vet att Jesus inte använder ord i onödan. Om vi skulle placera kommatecknet som du föreslår: "Sannerligen säger jag dig i dag, du skall... så får ordet idag ingen betydelse. Betydelsen blir den samma om du utesluter det ordet, eftersom Jesus säger dessa ord till rövaren just den dagen när han talar med honom. Men vi ser när vi tittar på det andra stället att ordet "idag" har en viktig betydelse. Jesus avslöjar att Petrus, trots sina trosfriska löften, skulle komma att förneka Jesus inte någon gång i framtiden utan "I dag, i denna natt". Det var sent på natten och Jesus säger till Petrus att han skall förneka honom tre gånger innan tuppen nästa morgon hinner gala två gånger. Med denna utgångspunkt så tittar man på nästa bibelställe och ser att Jesus säger till rövaren att han skall vara med honom i Paradiset. När då? Någon gång långt fram i framtiden? Om ordet idag skall ha någon betydelse, och med hänsyn till att det andra bibelstället hade idag den betydelsen att det skulle ske det närmaste timmarna, så är den mest troliga översättningen att rövaren samma dag var med Jesus i paradiset. Om Jesus ofta hade använt ordet "idag" i kombination med sannerligen, så kunde det vara ett sätt som Jesus uttryckte sig på. Men nu brukade han vanligtvis inte använda den kombinationen, utan gjorde det bara två gånger. Utan att lägga några teologiska synpunkter på denna vers, så blir den bästa översättningen att utgå ifrån att ordet "idag" hade en betydelse vid detta tillfälle. Men hur är det möjligt invänder somliga. Somliga kan inte tro på en sådan översättning eftersom den motsäger den teologi man har. I sådana fall anser vi att Ordet får korrigera vår teologi och inte låta teologin få komma in och korrigera bort den mest troliga tolkningen, därför att den inte stämmer in med ens egen teologi. Vi har försökt att så troget som möjligt översätta "Textus Receptus" och tillämpa den mest troliga tolkningen.