Du är här:Start > Om oss > Frågor och svar

Fråga: Varför stavar man ande med stort a när det inte står så i grundtexten? Hur förhåller det sig med stor bokstav, kommatecken och punkter i grundtexten?

Svar
Om vi strikt skulle hålla oss till hur den grekiska grundtexten skrevs från början, så skulle all text vara med stora bokstäver, inga kommatecken, ingen punkt, inget mellanrum mellan bokstäverna och ingen vers eller kapitelindelning. Det skulle bli mycket svårt för den oinvigde att kunna läsa texten. Med tiden utvecklade man ett nytt sätt att skriva för att öka läsbarheten och med hjälp av versindelningen så blev det lättare att hitta i texten. Man satte dit punkter, kommatecken och delade även in texten i olika kapitel.
Sedan lång tid tillbaka har kristna av respekt inför Gud valt att skriva både Gud, Herren, Jesus den Helige Ande, Fadern och Sonen med stor bokstav. Det är ett sätt att visa vördnad inför Herren. Denna vördnad att skriva med stora bokstäver har vi visat inför Herren, när vi skriver om de tre personerna i Gudomen.