Du är här:Start > Om oss > Frågor och svar

Fråga: Jag har läst att ni i ert revideringsarbete även har använt er av den finska översättningen. Vad är det för översättning? Vilken grundtext utgår den ifrån och när kom den ut?

Svar
När det gäller den finska översättningen, så förhåller det sig på följande sätt. Den finska översättningen som har använts är en gammal översättning som helt och hållet utgår ifrån Luthers översättning precis som Karl XII:s Bibel gör. Det innebär att grundtexten som den gamla finska översättningen bygger på också är Textus Receptus. Det har funnits en grupp i granskningsarbetet från Österbotten i Finland som har använt den finska översättningen. De använder mycket Karl XII:s Bibel men en del av dem behärskar även finska. På några ställen där texten är svår att förstå så är det bra att ha tillgång till andra översättningar som utgår ifrån samma grundtext fast på ett annat språk.
Vi vill dock understryka att den viktigaste översättningen naturligtvis har varit Karl XII:s Bibel och därefter har King James Version varit en mycket viktig auktoritet. Men när Karl XII:s Bibel inte riktigt har följt grundtexten Textus Receptus, så har vi justerat dessa ställen så att de stämmer med grundtexten. Dessa ställen som vi har behövt justera är dock endast en handfull ställen i Nya Testamentet.