Du är här:Start > Om oss > Frågor och svar

Fråga: Varför har ni copyright på Bibeln? Man kan väl inte ha copyright på Guds Ord?

Svar
När det gäller friheten att citera Reformationsbibeln och kopiera text eller skriva ut så är det en fri Bibel. Det finns inga begränsningar. Man får citera, och kopiera så mycket text man önskar till sitt arbete, sin predikan, sin presentation osv. Man kan använda denna bibeltext lika fritt som King James Version utom när det gäller tryckning och försäljning.

Vi inom Reformationsbibeln har gjort det mycket ovanliga att vi har lagt ut hela Nya Testamentet på vår hemsida som en PDF-fil, som alla kan ladda ner gratis, strax efter att vi tryckte Nya Testamentet 2003. Detta har naturligtvis påverkat försäljningen, men samtidigt har det frigjort tid för oss att arbeta vidare med Gamla Testamentet. Det är också fritt fram att kopiera vår bibeltext och klistra in i de olika dokument som man vill producera kanske inför ett bibelstudie, en skrift eller bok där man vill belysa någonting. När Reformationsbibelns text förekommer som ett bibelcitat eller en annan bibelöversättning, så brukar man ibland ange bok, kapitel och vers, men man brukar inte ange från vilken översättning bibelcitatet är hämtat. Det behöver man således inte göra när det gäller Reformationsbibeln heller. Om man vill kan man ange i början av en presentation att många bibelcitat är hämtade från Reformationsbibeln, och är det så att man citerar vissa bibelversar som är unika och inte ens finns med i de andra översättningarna, då kan det vara klokt att ange att man citerar Reformationsbibeln i början av sin framställan/publikation.

En person kan således både kopiera in texten i eget producerat material utan att för den skull behöva ange Reformationsbibeln. Man kan dessutom ladda ner hela Nya Testamentet, vilket i egentligen är att göra en kopia. Man har även rätt att skriva ut hela Nya Testamentet. På så sätt får han ett gratisexemplar av NT, som han kan sätta i pärm. Däremot får han inte sälja ett sådant exemplar vidare.

Om det finns så stora friheter varför måste det då finnas ett copyright märke på Reformationsbibelns utgåva? Jo, någon skulle kunna få för sig att ta hela PDF-filen av NT och skicka den till ett billigt tryckeri och sedan börja sälja Reformationsbibeln till ett konkurenskraftigt pris. Eftersom denna person inte har haft några omkostnader att ta fram denna PDF-fil, så kan den personen hålla ett lägre pris än oss och kan därmed ta ifrån oss den huvudsakliga försäljningen av Bibeln. Finns inte copyright märket så gör denna person inget olagligt även om många kan tycka att det är moraliskt fel att göra så.

Sammanfattningsvis så bär inte Guds Ord bojor på något sätt. Författaren är egentligen Gud och honom får vi citera fritt. Man behöver således inte uppge att man citerar Reformationsbibeln utan gör som man finner lämpligt. Copyright märket finns bara för att förhindra att någon annan trycker Reformationsbibeln och tjänar pengar på det.