Bakgrunden till revideringen av Karl XIIs Bibel

Bakgrunden till Reformationsbibeln
I början av 1994 startades arbetet med Reformationsbibeln. Huvudskälet för detta bibelsällskaps tillkomst är övertygelsen att Herren har bevarat sitt Ord. Den grundläggande skillnaden mellan Reformationsbibeln och andra nutida bibelutgåvor, så som t.ex. Bibel 2000 och Svenska Folkbibeln, är att denna översättning utgår ifrån en grekisk text, som har varit i oavbruten användning under hela den kristna epoken. Det finns mer än 3300 skillnader i Nya Testamentet mellan den nya grundtexten och den gamla. Två stora textavsnitt anses inte höra till Bibeln längre och sjutton versar är borttagna i den nya grekiska grundtexten. En sammanställning över dessa skillnader finns bland annat i artikeln En textnyckel till NT.