Du är här:Start > Media

Bakgrunden till Reformationsbibeln

I början av 1994 startades arbetet med Reformationsbibeln. Huvudskälet för detta bibelsällskaps tillkomst är övertygelsen att Herren har bevarat sitt Ord. Den grundläggande skillnaden mellan Reformationsbibeln och andra nutida bibelutgåvor, så som t.ex. Bibel 2000 och Svenska Folkbibeln, är att denna översättning utgår ifrån en grekisk text, som har varit i oavbruten användning under hela den kristna epoken. Det finns mer än 3 300 skillnader i Nya Testamentet mellan den nya grundtexten och den gamla. Två stora textavsnitt anses inte höra till Bibeln längre och sjutton verser är borttagna i den nya grekiska grundtexten.

Denna film producerades 1999 men kan fortfarande vara av intresse och därför finns den nu på Vimeo där man utan kostnad kan titta på hela filmen. Observera att e-mail adressen är felaktig som uppges i filmen. Den korrekta adressen är: post@bibel.se. Och den korrekta adressen till hemsidan är: www.bibel.se.

Om man önskar ta del av ny information så har vi tagit fram en ny DVD-film som blev klar våren 2014 och som finns att köpa av Cymbal-TV. Mer information om denna film finns under menyn: Om oss och därefter väljer man: Nyheter.