Du är här:Start > Bibeln

Dags att rösta på en bibelutgåva av NT

Svenska Reformationsbibelsällskapet har för avsikt att inom kort trycka minst en bibelutgåva av Nya Testamentet, eventuellt flera beroende på hur många beställningar som kommer in. Vi vill nu ge alla intresserade möjlighet att rösta på det alternativ man helst föredrar. På förhand vet vi redan att det finns intresse för minst fyra alternativ.
Om man till exempel är intresserad av både en utgåva i A5-format och ett fickformat, så kan man uppge det i meddelanderutan. Glöm inte att uppge hur många ex. man önskar beställa av de olika alternativen.
När vi har fått in svar från alla intresserade, så blir det lättare för oss att göra en bedömning vilken utgåva vi skall trycka först. Vi får också in ett underlag för att kunna bedöma ifall vi skall trycka fler alternativ. Vi garanterar inte att alla alternativen kommer att tryckas.
När det gäller ett Nya Testamente i fickformat så finns det minst två alternativ. Det finns de som vill ha en så "ren" text som möjligt utan fotnoter. Endast bibelhänvisningar är tänkbart. Sedan finns det andra som önskar att alla fotnoter där Reformationsbibeln avviker från Karl XII:s Bibel skall finnas i fickformat, men där har vi inte ännu ett färdigt förslag. När vi har blivit överens om hur layouten skall se ut kommer vi att presentera även det alternativet.

Titta på de olika alternativen längre ner på denna sida och rösta sedan i rutan nedanför.
När du röstar var god ange:
 1. Vid kontaktområde uppge önskat alternativ 
 2. Fyll i namn
 3. Fyll i e-post
 4. I meddelande rutan uppge hör många ex. av NT som önskas. Önskar man flera alternativ så skriver man även det andra alternativet och hur många ex. man vill beställa.
 5. Klicka sedan på skicka

Glöm inte att ange ett av alternativen vid kontaktområde

Lämna en kommentar

Omröstning Alternativ 1

Denna utgåva är i A5-format och innehåller fotnoter med information om grundtextskillnader, förkortat UN, fotnoter med information om skillnader i jämförelse med Karl XII:s Bibel, förkortat KXII, fotnoter med information om vissa grekiska ord och ibland dess betydelse samt bibelhänvisningar. Denna utgåva finns redan nu på hemsidan som en nedladdningsbar pdf-fil av hela Nya Testamentet.

 

Priset är inte ännu fastställt men räkna med cirka 170 - 190 kr per exemplar. Om man beställer en större kvantitet så får man rabatt.

När du röstar var god och ange:

 1. Vid kontaktområde uppge önskat alternativ
 2. Fyll i namn
 3. Fyll i e-post
 4. I meddelande rutan uppge hur många ex. av NT du önskar
 5. Skicka

Omröstning Alternativ 2

Denna utgåva är i A5-format och innehåller fotnoter med information om skillnader i jämförelse med Karl XII:s Bibel, förkortat KXII, fotnoter med information om grekiska och dess betydelse samt bibelhänvisningar.

I slutet finns en bilaga i form av en separat lista med en sammanställning över cirka 1 200 grundtextskillnader.

Priset är inte ännu fastställt men räkna med cirka 170 - 190 kr per exemplar. Om man beställer en större kvantitet så får man rabatt.

När du röstar var god och ange:

 1. Vid kontaktområde uppge önskat alternativ
 2. Fyll i namn
 3. Fyll i e-mail
 4. I meddelande rutan uppge hur många ex. av NT du önskar
 5. Skicka

Relaterad information

Omröstning Alternativ 3

Denna utgåva är i A5-format och innehåller fotnoter
med information om vissa grekiska ord och ibland dess betydelse samt bibelhänvisningar. I slutet finns en bilaga i form av en separat lista med en sammanställning över cirka 1 200 grundtextskillnader.

Priset är inte ännu fastställt men räkna med cirka 170 - 190 kr per exemplar. Om man beställer en större kvantitet så får man rabatt.

När du röstar var god och ange:

 1. Vid kontaktområde uppge önskat alternativ
 2. Fyll i namn
 3. Fyll i e-post
 4. I meddelande rutan uppge hur många ex. av NT du önskar
 5. Skicka

Relaterad information

Omröstning alternativ 4

Detta förslag är ett fickformat av Nya Testamentet Måttet på detta NT är 90 mm brett och 132 mm långt. Bibeltexten är minskad till 8 och bibelhänvisningarna till 6 i punktstorlek. På grund av begränsat utrymme i denna version så finns inte fotnotstext om grundtextskillnader, vad olika grekiska ord betyder eller skillnader i förhållande till Karl XII:s Bibel.

Eftersom vi inte vet hur många sidor det blir eller hur många exemplar vi behöver trycka går det inte att ange något pris i dagsläget, men man kan räkna med ett lägre pris än de andra alternativen. I framtagning av ett fickformat av NT är målsättningen att hålla nere kostnaderna så mycket det går, eftersom många kommer att använda detta fickformat i sin evangelisation. Om man beställer en större kvantitet får man dessutom rabatt på priset.

När du röstar var god och ange:

 1. Vid kontaktområde uppge önskat alternativ
 2. Fyll i namn
 3. Fyll i e-mail
 4. I meddelande rutan uppge hur många ex. av NT du önskar
 5. Skicka

Relaterad information