Reformationsbibeln - Gamla Testamentet

Reformationsbibelns revidering och översättning av Gamla Testamentet

Reformationsbibeln, Nya Testamentet, är klart och nu pågår arbetet med Gamla Testamentet.

När blir Gamla Testamentet klart

Det är många som frågar när Gamla Testamentet beräknas bli klart. Det är svårt att ange en exakt tidpunkt. Vi rekommenderar alla intresserade att besöka vår hemsida och följa arbetet där. Längre ner på denna sida ser man vilka bibelböcker som är klara och som man kan ladda ner gratis till sin dator, iPad, Smartphone etc. i form av en pdf-fil. Vi rekommenderar att man även använder sig av vårt onlineprogram, Bibelonline.se. Här kan man läsa all bibeltext både i NT och GT som är klart och söka på all bibeltext, kontrollera mot Strongs nummer, få bibelhänvisningar uppslagna med automatik m m.

Vilken grundtext använder Reformationsbibeln

Den hebreiska text vi använder är den masoretiska texten som reformatorerna använde på 1500-talet, Bombergs andra utgåva från 1524-25. Några utgåvor av den masoretiska texten hade tidigare kommit i tryckt form, men med Bombergs andra utgåva blev texten fastställd och blev sedan accepterad av alla reformatorer. Denna hebreiska text har varit den allmänt accepterade och använda masoretiska texten i över 400 år. Majoriteten av alla tillgängliga handskrifter kom att ligga till grund för denna utgåva, som också kallas den andra rabbinerbibeln.

Ny utgåva av den hebreiska grundtexten

På samma sätt som textforskarna i slutet av 1800-talet genom textkritik försökte återgå till en förmodad äldre text i Nya Testamentet, så ville man göra detsamma även i Gamla Testamentet. Under 1900-talet övergav man den andra rabbinerbibeln, som varit i bruk i över 400 år och som av många ansågs vara "Textus Receptus" för Gamla Testamentet. Mannen som man brukar förknippa med denna förändring i urval av text heter Rudolf Kittel. Kittels första två upplagor var baserade på rabbinerbibeln. Men den tredje upplagan från 1929-1937, som kallas BHK, Biblia Hebraica Kittel, var baserad på Leningradkodexen B19a. Han ville ge ut en hebreisk text som baserades enbart på en handskrift, nämligen den äldsta tillgängliga som innehåller hela Gamla Testamentets hebreiska text, den s.k. Codex Leningradensis från 1008 e. Kr. Skillnaden är att man här utgår ifrån endast en handskrift. De handskrifter som man tidigare hade använt var några hundra år yngre. Om man betänker att den Hebreiska Bibeln började skrivas av Moses omkring 1500 år f. Kr. så kom man inte mycket närmare när originalet skrevs. Från Leningradkodexen till Moses återstår fortfarande ca 2500 år! Eftersom denna gamla handskrift fick en sådan auktoriserad ställning så kom det också att innebära att man permanentade fel som fanns i denna handskrift. Men för dagens textforskare, både i Gamla och Nya Testamentet, gäller denna tes att äldst är bäst.

Revidering av Kittels text

År 1967/77 gav Wurttembergs Bibelsällskap (numera Tyska Bibelsällskapet) ut en revidering av Kittels tredje utgåva, som heter Biblia Hebraica Stuttgartensia. Redaktörer för denna utgivning var Karl Elliger och Wilhelm Rudolph, och brukar förkortas BHS. Både BHK och BHS har Leningradkodexen som grund. Därefter har ytterligare fem upplagor kommit ut. Den fjärde upplagan av BHS som kom ut 1990 har också påverkat Bibel 2000. Gemensamt för BHK och BHS är att de förutom texten från handskriften i fråga också trycker en kritisk apparat, i vilken förtecknas andra läsarter som finns i andra hebreiska handskrifter och /eller som omvittnas av någon eller flera av de antika översättningarna till exempel den grekiska översättningen Septuaginta, den syriska översättningen Peshitta och den latinska översättningen Vulgata. Där finns också ett antal fall där utgivarna föreslår ändringar som inte (hitills) har funnit stöd i några fynd av handskrifter eller via de gamla översättningarna. Allt detta görs för att möjliggöra för användaren att själv ta ställning till hur den ursprungliga texten kan ha sett ut.

Kritik mot den nya hebreiska grundtexten

Det finns en del som är kritiska till denna nya hebreiska text som både BHK och BHS representerar, eftersom de menar att den hebreiska texten har förändrats på många ställen och att man lägger för stor vikt vid en enda handskrift bara för att den för närvarande är äldst. En del hävdar att det rör sig om cirka 20.000 skillnader mellan Bombergs andra utgåva och BHK/BHS, även om många av dessa är mycket små och obetydliga. Andra hävdar att det endast finns åtta viktiga skillnader mellan dessa olika hebreiska texter. Det finns ingen som vi känner till som har gjort en noggrann jämförelse mellan dessa hebreiska texter. Med hänsyn till de skillnader i Gamla Testamentet, som vi har funnit i vårt översättnings- och revideringsarbete är det mycket sannolikt att det finns fler väsentliga skillnader än endast åtta stycken. Skillnaderna blir dessutom betydligt fler i Gamla Testamentet i många bibelöversättningar, eftersom många översättningar även tar hänsyn till de antika översättningarna Septuaginta, Peshitta och Vulgata, som Bibel 2000 och 1917 års kyrkobibel har gjort. Om du vill veta mer rekommenderar vi att du läser vår artikel:

Den Hebreiska Bibeln

Mer under Reformationsbibeln