Andra Bibelöversättningar


Svenska Reformationsbibeln tillhandahåller ett antal Bibelöversättningar som man kan ladda ner gratis till sin dator. Dessa utgåvor har inte längre något copyrightskydd. Vi har därför skannat in dem och omvandlat dem till sökbara pdf-filer.

När det gäller utgåvor av Nya Testamentet så utgår samtliga från Textus Receptus. Det kan förekomma små avvikelser från Textus Receptus i dessa översättningar där bibelöversättarna har låtit sig påverkas av den framväxande bibelkritiken på 1800-talet. Men de kan trots det vara av intresse för bibelläsare att få läsa andra översättningar som också utgår ifrån Textus Receptus.

Liksom alla andra svenska bibelöversättningar har dessa bibelutgåvor endast tjänat som referensmaterial i arbetet med Reformationsbibeln.

Det är endast Reformationsbibeln från 2003 och andra upplagan som inom kort kommer att ges ut, som vi inom Svenska Reformationsbibelsällskapet har medverkat i.

Melins översättning 1865 GT

Hans Magnus Melin var en svensk teolog och präst. Professor i pastoralteologi samt därefter i exegetik. Han var medlem i bibelkommissionen och medverkade i Bibelkommissionens utgåva av Gamla Testamentet 1878. Han var kanske den sydsvenska teologins måhända främste exeget under 1800-talet. Under tiden 1858-65 gav han ut en varsam bearbetning i en mer ordagrann riktning av Karl XII:s Bibel. De nedladdningsbara pdf-filerna är från 1877 års upplaga med Gustave Dorés bilder.

Mer under Andra Bibelöversättningar