Andra Bibelöversättningar


Svenska Reformationsbibeln tillhandahåller ett antal Bibelöversättningar som man kan ladda ner gratis till sin dator. Dessa utgåvor har inte längre något copyrightskydd. Vi har därför skannat in dem och omvandlat dem till sökbara pdf-filer.

När det gäller utgåvor av Nya Testamentet så utgår samtliga från Textus Receptus. Det kan förekomma små avvikelser från Textus Receptus i dessa översättningar där bibelöversättarna har låtit sig påverkas av den framväxande bibelkritiken på 1800-talet. Men de kan trots det vara av intresse för bibelläsare att få läsa andra översättningar som också utgår ifrån Textus Receptus.

Liksom alla andra svenska bibelöversättningar har dessa bibelutgåvor endast tjänat som referensmaterial i arbetet med Reformationsbibeln.

Det är endast Reformationsbibeln från 2003 och andra upplagan som inom kort kommer att ges ut, som vi inom Svenska Reformationsbibelsällskapet har medverkat i.

Lektorernas 1863 NT

En översättning av Nya Testamentet utförd av lektorerna Per Magnus Elmblad, Axel Falk och gustaf Löwenhielm, samtliga medlemmar i EFS styrelse.

Grundtexten är Textus Receptus, men ibland finns det textkritiska fotnoter där översättarna har låtit sig påverkas av den grundtextkritik som växte sig stark under 1800-talet. Endast vid ett fåtal tillfällen avviker översättningen från Textus Receptus, t.ex. Matt. 5:22.

Mer under Andra Bibelöversättningar