Interlinear

Nedladdningsbart material av grekisk grundtext i form av elektronisk interlinear

Huvudregeln för Svenska Reformationsbibelsällskapet är att vid de få tillfällen det finns skillnader mellan olika tryckta utgåvor av Textus Receptus, så följer vi Scriveners utgåva av Textus Receptus från 1894, som Trinitarian Bible Society ger ut. Det finns en elektronisk interlinear att ladda ner för den vill kontrollera vad som står i Scriveners grekiska text från 1894. Denna elektroniska interlinear är gratis och kan laddas ner från följande länk:

http://www.scripture4all.org/download/downloadcontrol/dc2.php?dcid=22609487

Filen laddas ner genom att man sparar följande fil till sin hårddisk:

ISA_basic_v2_1_3.exe

Därefter kan man installera programmet genom att välja kör från startmenyn på sin dator.

När programmet är installerat och man har startat det, så kan man längst upp till höger välja visningsläget ”Int” och då får man först det grekiska ordet och sedan får man det översatt till engelska. Klickar man med musen på det engelska ordet så får man även uppgift om Strongs nummer med mera och kan slå upp ordet genom att klicka med musen på strongs nummer.


e-Sword

Vi vill även rekommendera databibelprogrammet e-Sword som man kan ladda ner och installera gratis. Bibelöversättningen King James Version finns alltid med och om man väljer med Strongs nummer så får man även Textus Receptus här. Det är Scriveners utgåva från 1894 som ligger till grund. När man för muspekaren över varje grekiskt ord så får man veta vad det grekiska ordet betyder.

Efter att man har installerat programmet kan man komplettera med andra bibelöversättningar.

Klicka på länken till e-Sword så kommer du dit: http://www.e-sword.net/


BK 1861 NT

Under lång tid arbetade bibelkommissionen på 1800-talet för att ta fram en ny bibelöversättning. Det kom ut olika provöversättningar och en av dem var bibelkommissionens provöversättning 1861. Två medlemmar som kan nämnas är A. E. Knös och C. A. Torén.

Denna provöversättning har helt och hållet följt den gamla grekiska grundtexten, Textus Receptus.

Skalden och filosofen Viktor Rydberg framförde kritik på denna översättning vid 1868 års kyrkomöte för att den följde den gamla grekiska grundtexten Textus Receptus. En av orsakerna var att man inte hade tagit bort det kända bibelstället i 1 Joh. 5:7. Ett skäl som kan förklara Viktor Rydbergs kritik är att han 1962 i en bok försökte bevisa att Kristi gudom saknar stöd i bibeltexterna.

Mer under Andra Bibelöversättningar