Fråga: Bygger någon annan nordisk bibelöversättning på "Textus Receptus" (den Bysantinska)? I så fall vilken då?

Svar:
Ja, förutom de gamla svenska, norska, danska och finska biblarna, så finns det två nyligen utkomna norska översättningar som bygger på Textus Receptus. En heter Bibelen Guds Ord som är utgiven av Bibelforlaget, 3540 Nesbyen. Bibeln kan beställas från: Hermon Forlag A/S, Boks 83, 2026 Skjetten. Telefon: 0047 63 80 30 99. Denna översättning är mycket lik New King James Version och har precis som NKJV stor bokstav på allt som syftar på Gud och har fotnoter vid de bibelställen där det finns skillnad mellan de olika grundtexterna. Dessutom finns det bibelhänvisningar.
Dessutom har det nyligen kommit ut en direktöversättning av King James Version från 1611 till norska. Tryckt hos: Bearing Precious Sted, Milford, Ohio. Copyright: Morten Gjemlestad. Översättare är Morten Gjemlestad. Denna översättning saknar fotnoter och bibelhänvisningar. De som är intresserade bör vända sig till James & Ruth Turpin, Jaervegen 365, 4340 Bryne, Norge, telefon (från Sverige) 0047 – 51 42 15 78. De har en församling i Stavanger med följande hemsida: www.fbcstavanger.com.