Melins översättning 1865 GT

Hans Magnus Melin var en svensk teolog och präst. Professor i pastoralteologi samt därefter i exegetik. Han var medlem i bibelkommissionen och medverkade i Bibelkommissionens utgåva av Gamla Testamentet 1878. Han var kanske den sydsvenska teologins måhända främste exeget under 1800-talet. Under tiden 1858-65 gav han ut en varsam bearbetning i en mer ordagrann riktning av Karl XII:s Bibel. De nedladdningsbara pdf-filerna är från 1877 års upplaga med Gustave Dorés bilder.

Mer under Andra Bibelöversättningar