Lektorernas 1863 NT

En översättning av Nya Testamentet utförd av lektorerna Per Magnus Elmblad, Axel Falk och gustaf Löwenhielm, samtliga medlemmar i EFS styrelse.

Grundtexten är Textus Receptus, men ibland finns det textkritiska fotnoter där översättarna har låtit sig påverkas av den grundtextkritik som växte sig stark under 1800-talet. Endast vid ett fåtal tillfällen avviker översättningen från Textus Receptus, t.ex. Matt. 5:22.

Mer under Andra Bibelöversättningar