Fråga: Tidigare hade ni publikationen "Kan man lita på Bibel 2000?" på er hemsida och jag lade en länk dit. Men nu har ni tagit bort den. Varför? Jag skulle vilja ha kvar den möjligheten att kunna länka till denna publikationen, som jag tycker är en mycket bra skrift.

Svar
Våren 2003 blev den nya revideringen av Karl XII:s Bibel klar. I samband med detta lade vi ut denna publikation på vår hemsida som givits ut av bokförlaget Dragen Ut. Tidigare hade Svenska Reformationsbibeln bara haft information om att det finns olika grundtexter på hemsidan. Med våra artiklar vill vi fokusera på de skillnader som finns mellan de olika grekiska grundtexterna samt ge information om Bibelns tillkomst och historisk information om vår svenska Bibel. Men när vi lade ut Kan man lita på Bibel 2000? så förde vi in en publikation som inte är fokuserad på grundtextskillnader utan som varnar för en annan bibelöversättning. För närvarande vill vi fokusera på de grundtextskillnader som finns mellan Reformationsbibeln och andra nyare bibelutgåvor. Den stora skillnaden mellan Reformationsbibeln och de andra översättningarna är framförallt valet av grundtext. Med hänsyn till detta valde vi då att ta bort denna publikation från Reformationsbibelns hemsida. Denna publikation finns på förlaget Dragen Uts hemsida. Den finns där i pdf-format och den finns även med bland våra länkar. Adressen till hemsidan där publikationen finns är: www.dragenut.se och under rubriken ”litteratur”.