Fråga: Jag ska skriva B-uppsats i svenska om Bibeln och göra en jämförelse mellan Bibeln från 1917 och Bibel 2000. Jag ska fokusera på textanalys och gå in på vad som har ändrats i den nya versionen för att göra det lättare att ta till sig, mer lättläst. Jag undrar om ni kanske har något lämpligt material om detta tema?

Svar
Det finns en hel del material att tillgå. Vi rekommenderar framförallt tre publikationer som du gratis kan ladda ner ifrån nätet. I dessa publikationer finner du mer material att ösa ur genom att gå till källförteckningen. Två av publikationerna finner du på vår hemsida: www.bibel.se. Den ena heter "Vilken Bibel", där får du en historisk bakgrund till hur Bibel kom till och information om den grundtext som använts till 1917 och Bibel 2000.
Den andra publikationen heter "Sanningen bakom 1917 års kyrkobibel". I denna publikation får du veta mer om hur 1917 års Bibel kom till och vilken bibelsyn de herrarna hade som gav oss 1917 års Bibel.
Den tredje publikationen "Kan man lita på Bibel 2000?" ges ut av förlaget Dragen Ut på adress: www.dragenut.se. Du finner publikationen under fliken "Litteratur". I denna publikation får man en hel del intressant information om Bibel 2000.
Därefter kan du gå vidare till källhänvisningen i: "Sanningen bakom 1917 års kyrkobibel" där du finner "Bibel på Svenska 450 år" och betänkandet av 1971 års bibelkommitté: "SOU 1974:33 Att översätta Gamla Testamentet" som ger viktiga riktlinjer för Bibel 2000.