Fråga: Jag undrar om ni vet något om boken: profeten Jesaja från grundtexten översatt och kommenterad av Lindgren H G? Vad vet ni om denne man och vad han stod för?

Svar
Angående H G Lindgrens utgåva av Jesaja, så finns det mer information att läsa i artikeln Sanningen bakom 1917 års kyrkobibel som du hittar bland artiklarna på vår hemsida, www.bibel.se. På sidan 2 finns det information om honom. Han var medlem i bibelkommissionen som gav oss 1878 års utgåva. Denna utgåva är klart mycket bättre än 1917. Här kommer citatet:
"H. G. Lindgren Den tredje medlemmen var H. G. Lindgren, som var prost i Tierp och framstående orientalist. Blev 1830 adjunkt i grekiska och österländska språken i Uppsala. Lindgren blev medlem i bibelkommissionen 1861. Han var utpräglat konservativ. Lindgren utgav några egna översättningar där han ibland frångick den hebreiska grundtexten och tog hjälp utav de gamla översättningarna. Men dessa principer följde Lindgren endast i sina privata tolkningar. I en kyrkobibel ville han inte se dem tillämpade. Kyrkan behövde enligt Lindgren överhuvud inte någon ny översättning; man borde istället nöja sig med en varsam revision av den fäderneärvda texten. Bibelkommissionen fick kritik av Viktor Rydberg för att de i 1 Joh. 5:20 sökt ett obehörigt bevis för Kristi gudom, och Lindgren svarar i Kyrkomötet 1873 enligt följande: ’Emellertid ber jag, att icke blott med avseende på detta ställe, utan ock i fråga om andra, få fritaga mig och mina kolleger från att någonsin hava sökt ett stöd för någon viss dogmatisk åsikt. Vår grundsats har varit, att det dogmatiska systemet må stå eller falla, det bibliska ordet måste klart och sant översättas.’"
Vi kan konstatera att Lindgrens inställning var, att olika dogmatiska åsikter inte skulle få påverka översättningen. Och att han ville ha en varsam revision av den fäderneärvda texten. Men vi ser också att han gav ut egna översättningar där han ibland frångick den hebreiska texten och tog hjälp av de gamla översättningarna, förmodligen den latinska och den grekiska översättningen Septuaginta.
Eftersom källmaterialet är blandat. Ibland hebreiska och ibland från gamla översättningar vill vi inte rekommendera denna översättning, även om Lindgren var konservativ. Men samtidigt har vi stor respekt för Lindgrens inställning till arbetet i bibelkommissionen och litar mer på det arbete han med sina kollegor utförde än 1917 års bibelkommission. Läs gärna hela skriften Sanningen bakom 1917 års kyrkobibel för att få veta vad herrarna trodde på som gav oss 1917 års kyrkobibel, som kom att prägla svensk kristenhet under i stort sett hela 1900-talet.