Fjellstedts översättning 1861 NT

Peter Fjellstedts översättning innehåller Karl XII:s bibeltext med kommentarer av Fjellstedt. Peter Fjellstedt, svensk präst och missionär, ivrade mycket för missionen både inom och utom Sverige. Verket har publicerats i minst 8 upplagor till och med 1890.1890 års utgåva som nu finns i nedladdningsbara pdf-filer omfattar både Nya Testamentet och Gamla Testamentet, utgiven på F. & G. Beijers förlag i Stockholm, 1890.

Mer under Andra Bibelöversättningar