Fråga: Jag skulle vilja veta lite mer om J. N. Darbys översättning. Är det en översättning av Textus Receptus?

Svar:

Darbys översättning kom ut i slutet av 1800-talet och kännetecknas av en stor grundtexttrogenhet på gränsen till ord för ord översättning, men det är inte en översättning av Textus Receptus. Kännetecknande för översättningen är att den i Gamla Testamentet använder Jehovah istället för Herren eller Gud. På svenska finns bara Nya Testamentet översatt år 1961.
I vårt referensmaterial för Nya Testamentet så ingår även denna översättning liksom, fjorton andra svenska översättningar. Vi har gjort en sammanställning över många svenska översättningar hur de förhåller sig till Textus Receptus och vi har jämfört 200 bibelställen där det kan finnas skillnader. Denna sammanställning kallar vi för "Ögonöppnaren" som finns bland våra artiklar och i denna sammanställning finns även Darbys översättning med.

Darbys översättning avviker från Textus Receptus på 102 bibelställen och det innebär att Darby inte har haft Textus Receptus som grekisk grundtext utan någonting annat. Det innebär också att Darby tyvärr inte har haft den grekiska grundtext som vi anser är den rätta. Men att denna översättning stämmer mer överens med Textus Receptus än Folkbibeln på 78 bibelställen och 85 fler bibelställen än NT 81/Bibel 2000.