BK 1878 GT

Bibelkommissionens utgåva från 1878 blev aldrig helt färdig men anses vara mer grundtexttrogen än t.ex. 1917 års utgåva. Dessutom fördunklar den inte
Kristusprofetior, vilket 1917 års översättning är känd för att göra i Gamla Testamentet. De som framförallt medverkade i denna utgåva var professor i exegetik och domprost A. E. Knös, professor C. A. Torén, prost H. G. Lindgren och professor i pastoralteologi och exegetik H. M. Melin.
Vill man veta mer rekommenderas artikeln Sanningen bakom 1917 års kyrkobibel som finns bland Reformationsbibelsällskapets artiklar. Artikeln handlar visserligen om 1917 års utgåva men artikeln belyser också bakgrunden till 1878 års utgåva.

Mer under Andra Bibelöversättningar