BK 1861 NT

Under lång tid arbetade bibelkommissionen på 1800-talet för att ta fram en ny bibelöversättning. Det kom ut olika provöversättningar och en av dem var bibelkommissionens provöversättning 1861. Två medlemmar som kan nämnas är A. E. Knös och C. A. Torén.

Denna provöversättning har helt och hållet följt den gamla grekiska grundtexten, Textus Receptus.

Skalden och filosofen Viktor Rydberg framförde kritik på denna översättning vid 1868 års kyrkomöte för att den följde den gamla grekiska grundtexten Textus Receptus. En av orsakerna var att man inte hade tagit bort det kända bibelstället i 1 Joh. 5:7. Ett skäl som kan förklara Viktor Rydbergs kritik är att han 1962 i en bok försökte bevisa att Kristi gudom saknar stöd i bibeltexterna.

Mer under Andra Bibelöversättningar