Andra Bibelöversättningar


Svenska Reformationsbibeln tillhandahåller ett antal Bibelöversättningar som man kan ladda ner gratis till sin dator. Dessa utgåvor har inte längre något copyrightskydd. Vi har därför skannat in dem och omvandlat dem till sökbara pdf-filer.

När det gäller utgåvor av Nya Testamentet så utgår samtliga från Textus Receptus. Det kan förekomma små avvikelser från Textus Receptus i dessa översättningar där bibelöversättarna har låtit sig påverkas av den framväxande bibelkritiken på 1800-talet. Men de kan trots det vara av intresse för bibelläsare att få läsa andra översättningar som också utgår ifrån Textus Receptus.

Liksom alla andra svenska bibelöversättningar har dessa bibelutgåvor endast tjänat som referensmaterial i arbetet med Reformationsbibeln.

Det är endast Reformationsbibeln från 2003 och andra upplagan som inom kort kommer att ges ut, som vi inom Svenska Reformationsbibelsällskapet har medverkat i.

BK 1878 GT

Bibelkommissionens utgåva från 1878 blev aldrig helt färdig men anses vara mer grundtexttrogen än t.ex. 1917 års utgåva. Dessutom fördunklar den inte
Kristusprofetior, vilket 1917 års översättning är känd för att göra i Gamla Testamentet. De som framförallt medverkade i denna utgåva var professor i exegetik och domprost A. E. Knös, professor C. A. Torén, prost H. G. Lindgren och professor i pastoralteologi och exegetik H. M. Melin.
Vill man veta mer rekommenderas artikeln Sanningen bakom 1917 års kyrkobibel som finns bland Reformationsbibelsällskapets artiklar. Artikeln handlar visserligen om 1917 års utgåva men artikeln belyser också bakgrunden till 1878 års utgåva.

Mer under Andra Bibelöversättningar