Andra Bibelöversättningar


Svenska Reformationsbibeln tillhandahåller ett antal Bibelöversättningar som man kan ladda ner gratis till sin dator. Dessa utgåvor har inte längre något copyrightskydd. Vi har därför skannat in dem och omvandlat dem till sökbara pdf-filer.

När det gäller utgåvor av Nya Testamentet så utgår samtliga från Textus Receptus. Det kan förekomma små avvikelser från Textus Receptus i dessa översättningar där bibelöversättarna har låtit sig påverkas av den framväxande bibelkritiken på 1800-talet. Men de kan trots det vara av intresse för bibelläsare att få läsa andra översättningar som också utgår ifrån Textus Receptus.

Liksom alla andra svenska bibelöversättningar har dessa bibelutgåvor endast tjänat som referensmaterial i arbetet med Reformationsbibeln.

Det är endast Reformationsbibeln från 2003 och andra upplagan som inom kort kommer att ges ut, som vi inom Svenska Reformationsbibelsällskapet har medverkat i.

BK 1861 NT

Under lång tid arbetade bibelkommissionen på 1800-talet för att ta fram en ny bibelöversättning. Det kom ut olika provöversättningar och en av dem var bibelkommissionens provöversättning 1861. Två medlemmar som kan nämnas är A. E. Knös och C. A. Torén.

Denna provöversättning har helt och hållet följt den gamla grekiska grundtexten, Textus Receptus.

Skalden och filosofen Viktor Rydberg framförde kritik på denna översättning vid 1868 års kyrkomöte för att den följde den gamla grekiska grundtexten Textus Receptus. En av orsakerna var att man inte hade tagit bort det kända bibelstället i 1 Joh. 5:7. Ett skäl som kan förklara Viktor Rydbergs kritik är att han 1962 i en bok försökte bevisa att Kristi gudom saknar stöd i bibeltexterna.

Mer under Andra Bibelöversättningar