Andra Bibelöversättningar


Svenska Reformationsbibeln tillhandahåller ett antal Bibelöversättningar som man kan ladda ner gratis till sin dator. Dessa utgåvor har inte längre något copyrightskydd. Vi har därför skannat in dem och omvandlat dem till sökbara pdf-filer.

När det gäller utgåvor av Nya Testamentet så utgår samtliga från Textus Receptus. Det kan förekomma små avvikelser från Textus Receptus i dessa översättningar där bibelöversättarna har låtit sig påverkas av den framväxande bibelkritiken på 1800-talet. Men de kan trots det vara av intresse för bibelläsare att få läsa andra översättningar som också utgår ifrån Textus Receptus.

Liksom alla andra svenska bibelöversättningar har dessa bibelutgåvor endast tjänat som referensmaterial i arbetet med Reformationsbibeln.

Det är endast Reformationsbibeln från 2003 och andra upplagan som inom kort kommer att ges ut, som vi inom Svenska Reformationsbibelsällskapet har medverkat i.

Andra Bibelöversättningar

Nerladdningsbara pdf-filer av olika skannade bibelöversättningar

Fjellstedts översättning 1861 GT

Peter Fjellstedts översättning innehåller Karl XII:s bibeltext med kommentarer av Fjellstedt. Peter Fjellstedt, svensk präst och missionär, ivrade mycket för missionen både inom och utom Sverige. Åren 1856-1861 skrev han kommentarer till verserna i Gamla Testamentet. Verket har publicerats i minst 8 upplagor till och med 1890.

1890 års utgåva som nu finns i nedladdningsbara pdf-filer omfattar enbart Gamla Testamentet, utgiven på F. & G. Beijers förlag i Stockholm, 1890.

Melins översättning 1865 GT

Hans Magnus Melin var en svensk teolog och präst. Professor i pastoralteologi samt därefter i exegetik. Han var medlem i bibelkommissionen och medverkade i Bibelkommissionens utgåva av Gamla Testamentet 1878. Han var kanske den sydsvenska teologins måhända främste exeget under 1800-talet. Under tiden 1858-65 gav han ut en varsam bearbetning i en mer ordagrann riktning av Karl XII:s Bibel. De nedladdningsbara pdf-filerna är från 1877 års upplaga med Gustave Dorés bilder.