Illustrerat Bibellexikon

Illustrerat Bibellexikon är resultatet av ett omfattande kristet samarbete. Bland medarbetarna finns kända vetenskapsmän från flera av Nordens universitet och läroanstalter samt en rad pedagoger och förkunnare från olika samfund. I redaktionen fanns professor, teol. Dr. Hugo Odeberg och pastor Thoralf Gilbrant. Detta tre bands lexikon gavs ut år 1967 i tryckt form. Lexikonet är slutsålt och finns inte i handeln längre, men man kan hitta enstaka exemplar på antikvariat.

Lexikonet består av tre delar som man väljer till vänster om denna text. Det är en uppslagsdel A - Ö, en uppslagsdel med övriga artiklar och alla bilder som hör till Bibellexikonet.

Svenska Reformationsbibelsällskapet har förvärvat tillstånd av Toralf Gilbrants son, Helge Terje Gilbrant, att skanna in hela lexikonet och göra det tillgängligt på Internet. Svenska Reformationsbibelsällskapet har skannat, OCR-behandlat och gjort i stort sett all text elektroniskt sökbar och tillhandahålls gratis till alla intresserade i form av pdf-filer. Det är tillåtet att fritt kopiera och skriva ut textmaterial för att användas i olika sammanhang, t.ex. skolarbete etc.

Det är däremot inte tillåtet att ladda ner hela lexikonet på egen hårddisk, CD, DVD-skivor eller annan media. Det är inte heller tillåtet att sprida eller sälja detta elektroniska verk till någon annan och det är inte heller tillåtet att kopiera över detta lexikon till någon annan server eller lägga detta material på en annan webb-sida på Internet. Var god ange att bilden kommer från Illustrerat Bibel-Lexikon Vid användande av de skannade fotografierna.

Det mesta av texten är elektroniskt sökbar, vilket möjliggör för den intresserade att markera önskad text med muspekaren och kopiera över önskat material till sitt eget dokument. Vissa sidor har dataprogrammet haft svårt att tolka rätt, varför vissa sidor har blivit skannade med annan teknik. Observera att OCR-tekniken möjliggör att man utan problem kan kopiera svensk text, men inte hebreisk eller grekisk text.


I programmet Adobe Reader söker man text med tangentkombinationen Ctrl+F. Vill man ha en lista på alla gånger ordet förekommer så använder man tangentkombinationen Skift+Ctrl+F.

Uppslagsdel A-Ö

Uppslagsdelen från A-Ö finns i en version där filerna har reducerats och optimerats för webben för att göra det lätt att öppna och läsa dessa filer.

I programmet Adobe Reader söker man text med tangentkombinationen Ctrl+F. Vill man ha en lista på alla gånger ordet förekommer så använder man tangentkombinationen Skift+Ctrl+F.

Mer under Bibellexikon - upptäck mer om Bibeln