Du är här:Start > Artiklar > Vilken Bibel?

Vilken Bibel?

Detta häfte ger en kort översiktlig bakgrund till Bibeln och de olika grundtexter som finns idag. Den visar hur den felaktiga grekiska grundtexten kom till men visar också hur Herren har bevarat sitt ord. Häftet innehåller också fakta om flera handskrifter och jämför viktiga bibelställen. Dessutom finns det viktig information om de män som gav oss den nya grundtexten och deras läromässiga åsikter. Dessa män anser t. ex. att vissa böcker i Bibeln borde tas bort, att Gamla Testamentet är en mix av myter, legender och historia och att missionsbefallningen ursprungligen inte fanns med i Matteus evangelium! Vi har i Sverige haft en debatt om det är rätt att icke kristna skall översätta Bibeln. Denna skrift efterlyser en annan debatt som kanske är ännu viktigare. Är det rätt att lämna förtroendet att ta fram en ny grekisk grundtext till en majoritet av män som inte är tror att Herren har bevarat sitt ord? Hur blir översättningen om grundtexten är fel? En mycket viktig skrift för den som vill vara uppdaterad om vad som har hänt med Bibeln

Relaterad information

Mer under Artiklar