Vad har hänt med Bibeln?

En översättning till svenska av sidorna 297-328 ur Thoralf Gilbrants bok, 12 sidor, som Gilbrant har gett tillstånd till. Gilbrant försvarar den bysantinska textformen och ger en bra inblick i hur moderna bibelforskare, översättare, textkritiker etc. arbetar och hur de resonerar. Gilbrant kan med hjälp av sina internationella kontakter ge läsaren mycket intressant och välunderbyggd information om vad som händer inom textforskningsområdet.

Thoralf Gilbrant är medöversättare till Norsk Bibel 1988, internationell redaktör av de stora bibelverken Illustrerat Bibellexikon och Studie-Bibeln, redaktör i USA för The Complete biblical Library i 16 band. Han är författare till bokserien Tidens tecken, EG i politik och profetia, och många andra böcker.

Relaterad information

Mer under Artiklar