Vad dagens kristna behöver veta om nya testamentet på grekiska

En artikel som på ett klargörande sätt förklarar de olika begrepp som används i debatten om vilken grundtext som är den rätta. Några rubriker är:Den traditionella texten, (dvs. Textus Receptus eller den bysantinska texttypen).Den kritiska texten som bland annat representeras av Westcott och Hort grekiska text från 1881. En revidering av den kritiska texten gavs ut 1975 och 1979.Ytterligare rubriker i denna artikel är: problem i den kritiska texten, Gud har bevarat sitt ord, de troendes ansvar idag, en bibliografi till stöd för nya testamentets traditionella text.Anderson ger exempel på viktiga utelämningar som ger läromässiga problem som berör bland annat jungfrufödelsen i Luk. 2:33, Kristi gudom Rom. 14:10, 12 och 1 Tim. 3:16 och Kristi blod Kol. 1:14.Av G W Anderson, Trinitarian Bible Society

Mer under Artiklar