Ty tre är de som vittnar i himmelen: Fadern, Ordet och den Helige Ande, och dessa tre är ett

Denna artikel handlar om hur viktigt det är att inte utelämna bibelversar i Guds Ord. När Westcott och andra utelämnade 1 Joh. 5:7 så välkomnades detta av Jehovas Vittnens grundare Russel. Russel erkänner att det finns ett bibelställe som i viss mån stödjer treenighetsläran och det är 1 Joh. 5:7 och han är nöjd över att detta bibelställe nu har tagits bort. Russel tror att det är anhängare till treenighetsläran som anser att 1 Joh. 5:7 inte är oäkta. Men sanningen är den att både Westcott och flera andra teologer på 1800-talet inte trodde på Kristi Gudom. Det är upprörande att sådana män som Westcott och Hort har fått tillåtelse att förändra Bibelns grundtext! Ingen skall få förändra Guds Ord så att det passar en viss teologi utan istället är det Guds Ord som skall få förändra oss! Må guds Ord få vara orört!.

Av Bo Hagstedt

Mer under Artiklar