The King James Version Defended

Denna väldokumenterade bok är skriven av textforskaren Edward F. Hills, som efter noggranna studier funnit att den gamla erkända grundtexten Textus Receptus är den rätta. Boken är skriven på engelska och finns nu som en gratis  nerladdningsbar pdf-fil. Här blir de flesta frågorna kring olika grundtexter besvarade på ett mycket grundläggande sätt. Denna bok är en auktoritet inom textforskningsområdet.Edward F. Hills har akademisk examen från Yale Universitet och Westminster Theological Seminary, USA. Han har också erhållit examen av Th.M. från Columbia Seminary och Th.D. examen från Harvard Universitet. Hills bok är rik på källangivelser, från Burgons böcker, Kurt Alands böcker och många andra textkritiker, men även böcker om Westcott och Hort.

Relaterad information

Mer under Artiklar