Översatte Erasmus de sista versarna i Uppenbarelseboken från Vulgata?

Denna artikel, som är översatt från engelska, är skriven av Dr. Thomas Holland. Artikelförfattaren lägger fram fakta, som ifrågasätter det påståendet att Erasmus på 1500-talet översatte de sista sex versarna i Uppenbarelseboken från Vulgata. Holland jämför Vulgatatexten med de sex sista versarna i Textus Receptus och med hänsyn till de fakta han lägger fram har vi rätt att ifrågasätta flera textkritikers påstående och ställa frågan: Översatte verkligen Erasmus de sista sex versarna från Vulgata?

Mer under Artiklar