Låt Guds Ord få vara oförändrat

Författaren, Bo Hagstedt, försvarar i denna artikel den överlämnade texten, majoritetstexten, som generation efter generation har fört vidare ända sedan apostlarnas tid. Sverige har haft tillgång till denna bibeltext ända sedan 1500-talet, genom den svenska reformationsbibeln. Men 1881 lyckades Westcott och Hort förändra den gamla grundtexten och ersätta den med en ny grundtext. Efter artikeln kommer en kort lista på borttagna verser eller ord, som inte finns i nutida svenska bibelöversättningar förutom Reformationsbibeln. Därefter följer en kort förteckning på skillnader mellan den gamla respektive den nya grundtexten. Till sist finns det en sammanställning över de grekiska manuskript som innehåller hela eller delar av Nya Testamentet, såsom papyrus, majuskel, minuskel osv. Sammanställningen är gjord av Trinitarian Bible Society.

Mer under Artiklar