Kurt Alands Läromässiga åsikter och textkritik

Dr. Kurt Aland är förmodligen den mest kända textkritikern som levt under 1900-talet och den som mer än någon annan har påverkat urvalet av den nya grekiska grundtexten som gavs ut på 1970-talet, vilket i sin tur har påverkat de flesta bibelöversättningar över hela världen. I artikeln talas det om Alands medverkan i de förenade bibelsällskapens utgåva av Nya Testamentet från 1983. Vanligtvis anges årtalet 1975, men 1983 kom det ut en revidring som inte berör den grekiska texten utan bara notapparaten. Denna artikel är översatt från engelskan och har ursprungligen getts ut av Trinitarian Bible Society. I denna artikel får vi veta något om Kurt Alands läromässiga åsikter. I artikeln får vi veta att Aland anser att vissa bibelböcker inte borde vara med i Bibeln, t.ex. Petrus andra brev, Johannes andra brev och Judas. Han anser dessutom att flera av breven i NT inte är skrivna av dem vars namn de bär. Aland påstår till och med att evangelierna skrivna av Matteus, Markus, Lukas och Johannes inte skrevs av dem utan av anonyma författare. Han vågår påstå att någon under andens inspiration skrev om tiden tillsammans med Jesus, som om han var Johannes, som egentligen var en anonym författare som levde under en senare tid. Vi måste fråga oss om denne man, som mer än någon annan påverkat texturvalet till Nya Testaments grundtext under 1900-talet, skall få förtroendet att ansvara för en så viktig och ansvarsfull uppgift. På samma sätt som vi ställer kravet att den som översätter Bibeln måste tro på dess innehåll, så bör samma krav ställas på den som skall medverka i texturvalet till Bibelns grundtext. Hur bliv översättningen om grundtexten är fel? Detta är en mycket viktig artikel för den som vill veta mer om den man som kanske påverkat Nya Testamentets grundtext mer än någon annan under 1900-talet.

Hembd Albert

Mer under Artiklar